11+2 μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ανάθεση στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου, κ. Π. Βρουλής αποστέλλει, προς ενημέρωση, συνοπτική αναφορά μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ανάθεση στην Περιφερειακή Ενότητα
Χίου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΙΛΙΓΚΑ, συμβατικής αξίας 73.724,20 €. Στάδιο εκπόνησης: Έχει γίνει η αρχική τοπογραφική αποτύπωση.
Υποβλήθηκε έγγραφο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου για να εξακριβωθούν οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις.
2. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ, συμβατικής αξίας 156.376,14 €. Στάδιο εκπόνησης: Ολοκληρώνεται η τοπογραφική
αποτύπωση και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η έναρξη των προβλεπόμενων τομών και γεωτεχνικών ερευνών.

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, προϋπολογισμού 169.063,64 €. Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης από
την Οικονομική Επιτροπή και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου.
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, προϋπολογισμού 72.200,00 €. Σε στάδιο έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη (Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Οίκος Αγάπης Νήσου Χίου).

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ, συμβατικής αξίας
34.534,00€. Σε στάδιο υπογραφής σύμβασης.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, προϋπολογισμού 37.198,64 €. Σε
στάδιο ανάθεσης της σύμβασης.
5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ, συμβατικής αξίας 470.675,53€. Σε στάδιο ανάθεσης της σύμβασης.
6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ,
προϋπολογισμού 565.126,38 €. Σε στάδιο υπογραφής του επενδυτικού δανείου, που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
7. Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Χίου για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ – ΕΛΑΤΑΣ προϋπολογισμού 700.000,00 €. Σε στάδιο έγκρισης της
τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης από τις Οικονομικές Επιτροπές Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Δήμου Χίου.
8. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΥΝΔΩΝ, προϋπολογισμού 80.000,00 €. Σε στάδιο κατάρτισης της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Μητρόπολης Χίου.
9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 2ης ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 5.000,00 €. Σε στάδιο κατάρτισης της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου.
10. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΝΔΥΛΟΥ, προϋπολογισμού 24.395,50 €. Σε στάδιο έγκρισης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της ΔΕΥΑΧ από τις Οικονομικές Επιτροπές των συμβαλλόμενων μερών.
11. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Β.Α. ΧΙΟΥ, προϋπολογισμού
100.000,00€. Σε στάδιο προετοιμασίας φακέλου από την Υπηρεσία.

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας ΧίουPlease follow and like us:
fb-share-icon