Νότης Μηταράκης: “Θα πρέπει να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Νότης Μηταράκης: “Θα πρέπει να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου προστασίας και ασύλου στην Ευρώπη. Παρά τα βήματα προόδου όσον αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση παραμένει ασταθής στον ευρωπαϊκό περίγυρο και γι’ αυτό απαιτούνται κοινές λύσεις”.  

Karin KellerSutterΗ Ελβετία γνωρίζει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τη μετανάστευση έχει βελτιωθεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες και συνέβαλε σε αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τα ζητήματα, στα οποία υπάρχει ευρεία σύγκλιση, όπως ο κοινός έλεγχος των συνόρων, η πολιτική επιστροφών και οι διαδικασίες ασύλου.’’ 

  

Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελβετίας κα Karin KellerSutter και τον Υφ. Μετανάστευσης κ. Mario Gattiker 

  

Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ελβετίας, κα Karin KellerSutter, και τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, κ. Mario Gattiker, πραγματοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. 

Στην συνάντηση η οποία έγινε σε θερμό κλίμα, οι δύο Υπουργοί δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την στενή συνεργασία των δύο χωρών σε διμερές επίπεδο αλλά και για την δημιουργία καλύτερων συνθηκών στη διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο κ. Μηταράκης ευχαρίστησε την κα KellerSutter για τη στήριξη της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής της συμμετοχής της στην πρωτοβουλία μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων και τόνισε ότι ‘’η Ελβετία, έχει σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να παρέχει τη στήριξή της στα κράτη πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα.’’ 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ‘’οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν και στις προσπάθειες που καταβάλουν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία των συνόρων και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.’’ Τόνισε δε, ότι ‘’όπως μιλάμε για έναν κοινό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών του Σένγκεν, θα πρέπει ομοίως να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου προστασίας και ασύλου στην Ευρώπη.’’ 

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι ‘’παρά τα βήματα προόδου όσον αφορά τη χώρα μας, η κατάσταση παραμένει ασταθής στον ευρωπαϊκό περίγυρο και γι’ αυτό απαιτούνται κοινές λύσεις για μία δίκαιη, βιώσιμη και ισόρροπη διαχείριση του μεταναστευτικού, με στοχευμένες δράσεις στο πεδίο που ονομάζουμε εξωτερική διάσταση, δηλαδή τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες”. 

Αναφορικά με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημέρωσε την κα KellerSutter για ‘’τις κοινές θέσεις της Ελλάδας και της ομάδας των Med-5, καθιστώντας σαφή την ανάγκη για μία συμφωνία που θα διασφαλίζει υποχρεωτική και αποτελεσματική αλληλεγγύη και θα καθιστά την Ευρώπη πιο ανθεκτική, περιορίζοντας τις πιθανότητες μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης.’’ 

Αμέσως μετά την συνάντηση, η Αντιπροσωπεία της Ελβετίας αναχώρησε για την Λέσβο προκειμένου να επισκεφθεί το προσωρινό ΚΥΤ στο Μαυροβούνι και να διαπιστώσει τις βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής και διαμονής.  

 Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας κα Karin KellerSutter δήλωσε τα ακόλουθα:  

«Είναι πολύ σημαντικό για την Ελβετία ως μέλος των κρατών Σένγκεν να αποκτήσει  εικόνα στον τομέα των εξωτερικών συνόρων. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στη Ελλάδα όσον αφορά τη μετανάστευση έχει βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και η Ελβετία  συνέβαλε σε αυτή τη βελτίωση. Όπως ίσως γνωρίζετε, έχουμε αναλάβει έναν ικανό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων. Προσπαθούμε να στηρίξουμε με διάφορα προγράμματα την Ελληνική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Μετανάστευσης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμα αρκετές προκλήσεις. Η Ελβετία βρίσκεται στη μέση της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε τις συνθήκες που βιώνουν οι χώρες που έχουν θαλάσσια σύνορα. Ανταλλάξαμε απόψεις για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση που δεν έχει προχωρήσει αρκετά μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη για την μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πρόοδο, διαφορετικά δεν θα υπάρξει λύση στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα εστιάζει πολύ στην αλληλεγγύη. Η Ελβετία πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τα ζητήματα, στα οποία υπάρχει ευρεία σύγκλιση, όπως ο κοινός έλεγχος των συνόρων, η πολιτική επιστροφών και οι διαδικασίες ασύλου.’’ 

 

Notis Mitarachi: “We must work towards the creation of a single protection and asylum area in Europe. Despite the steps forward in our country, the situation remains unstable in the European environment and that is why common solutions are needed.” 

  

Keller-Sutter: We know that the situation regarding migration has improved seriously in the last months and Switzerland was happy to contribute to this improvement. We believe that we should move forward with those issues on which there is broad convergence, such as border control, common return policy, and asylum procedures. 

  

Meeting of the Minister of Migration and Asylum Mr Notis Mitarachi with the Federal Counsellor of Justice and Police of Switzerland, Mrs Keller-Sutter and the State Secretary for Migration, Mr. Mario Gattiker 

  

The Minister of Migration and Asylum, Mr. Notis Mitarachi held a meeting today with the Federal Councellor of Justice and Police of Switzerland, Mrs Keller-Sutter, and the State Secretary for Migration, Mr. Mario Gattiker. 

The Ministers agreed to continue the close cooperation of the two countries bilaterally but also for creating better conditions in the management of migration at European level. 

Mr Mitarachi thanked Mrs Keller – Sutter and Mr Gattiker for Switzerland’s support including through its participation in the initiative to relocate unaccompanied minors, and emphasised that Switzerland has essentially stood by our country in recent years and continues to provide its support to front-line countries, such as Greece. 

The Minister for Migration and Asylum presented ‘’the challenges faced by the countries at the external borders of the EU and the Schengen area and the diligent efforts made by Greek authorities to effectively protect the borders and strengthen the sense of security throughout the single European area.’’ Thus, Mr Mitarachi stressed that ‘’as we are talking about a common area of free movement among the Schengen countries, we should also work towards the creation of a common protection and asylum area in Europe.’’  

Furthermore, the Minister of Migration and Asylum pointed out that ‘’despite the steps of progress in the case of Greece, the situation remains unstable in the European periphery and, therefore, requires common solutions for a fair, sustainable, and balanced migration management and with targeted actions in the field that we call “the external dimension”, namely our relations with third countries.’’ 

Regarding the Migration and Asylum Pact, Mr Mitarachi, informed Ms Keller-Sutter of Greece’s positions along with the other members of the Med-5 group, ‘’emphasizing the need for an agreement that will ensure mandatory and effective solidarity, will make Europe more resilient and will reduce the risk for a new migratory crisis.’’ 

  

After the meeting the Swiss Delegation will travel to Lesvos to visit the temporary Reception and Identification Centre of Mavrovouni and witness the improvement of the reception and living conditions in the island.   

Federal Counsellor of Justice and Police of Switzerland, Mrs Keller-Sutter stated the following: 

  

“Ιt is very important for Switzerland as a member of the Schengen area to get the picture in the field of the external borders and to get a personal picture. We know that the situation regarding migration has improved seriously in the last months and Switzerland was happy to contribute to this improvement. As you might know we have taken over a good number of minors or young people that are migrating but they have no parents. We try to support with different projects the Greek Government and especially the Ministry of Migration. As Europe, we face several challenges. Switzerland is in the middle of Europe and it is very important for us to understand the conditions faced by the countries that have sea borders. We exchanged views on the Pact for Migration which has not progressed so far. We feel we should have a common understanding on migration policy in Europe. We need progress otherwise there will be no solution to the migration problem. Greece as a Mediterranean country focuses very much on solidarity. Switzerland thinks that we should move forward with those issues on which there is a vast convergence, such as border control, common return policy, and asylum procedures”. 

 

 Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: