ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ – Φροντίζουμε με αγάπη τη νέα ζωή
ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ – Φροντίζουμε με αγάπη τη νέα ζωή
Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί από το 1979 και είναι η
πρώτη που λειτούργησε στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μια από της πρώτες
στην Ελλάδα.
Στο ΜΗΤΕΡΑ έχουν γεννηθεί περισσότερα από 500.000 νεογνά και έχουν νοσηλευτεί στη
ΜΕΝΝ περισσότερα από 82.500 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με ποικίλα προβλήματα.
Η άριστη συνεργασία Νεογνολόγων, Μαιευτήρων Γυναικολόγων, Ιατρών όλων των υπό-
ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού καθώς και η υποδειγματική
λειτουργία της Μονάδας συνέβαλαν στη θεαματική μείωση της περιγεννητικής και
νεογνικής θνησιμότητας αλλά και στη διατήρηση των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών
επιβίωσης των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ γεγονός που κατατάσσει την Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, στις καλύτερες Μονάδες παγκοσμίως.
Η ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ στελεχώνεται από καταξιωμένους Νεογνολόγους, οι οποίοι
καλύπτουν όλο το 24ωρο την Αίθουσα τοκετών και το Χειρουργείο και με υπευθυνότητα
προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στου μικρούς μας ασθενείς.
Η λειτουργία μια πλήρως οργανωμένης Μονάδας προσδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια στους γονείς που εμπιστεύονται το ΜΗΤΕΡΑ για να φέρουν στον κόσμο το παιδί
τους.
Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, περιλαμβάνει 3 επίπεδα: την
Εντατική Μονάδα, την Ενδιάμεση Νοσηλείας και την Απλή παρακολούθηση. Είναι
εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής περιλαμβάνοντας 16 συμβατικούς αναπνευστήρες, 3
υψίσυχνους αναπνευστήρες, συσκευές παροχής εισπνεόμενου iNO και ρινικού CPAP 1
αναλυτή αερίων, μία φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα για τη
μεταφορά νεογνών από άλλα νοσοκομεία, monitors, οξύμετρα, και αντλίες για ενδοφλέβια
χορήγηση υγρών, θάλαμο αρνητικής πίεσης και ειδικό θάλαμο με laminal air flow για την
παρασκευή της ολικής παρεντερικής διατροφής από ειδικό φαρμακοποιό.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ: 210 686 9140
210 686 9182
210 686 9184
Email: menn@mitera.gr
Site: https://www.mitera.gr/department/monada-entatikis-nosileias-neognon-m-e-n-n/

Λεζάντες

1. Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ στελεχώνεται από καταξιωμένους
Νεογνολόγους
2. Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία
αιχμήςPlease follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: