Εν αναμονή εξελίξεων: «Άνοιγμα» Καλογεράκη

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλος Π. Καλογεράκης σε ανακοίνωση του σχετικά με την μη αποδοχή της εισήγησης της πλειοψηφία κάνει άνοιγμα για την προσεχή συνεδρίαση:

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων σε Νομικά Πρόσωπα και Εταιρείες.
Με δεδομένη την μη αποδοχή της εισήγησης από την πλειοψηφία των δημοτικών
συμβούλων και προκειμένου να αναζητηθεί μεγαλύτερη σύγκλιση επί του θέματος, θα
επανεξεταστεί τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο σε προσεχή συνεδρίαση.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon