ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 81 ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α/Α EIΔΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ TEM
1 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
2 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
3 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
4 ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 3
5 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 2
6 ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 1
7 ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ 1
8 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
9 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
10 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
11 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 2
12 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1
13 ΤΖΑΚΕΤ 1
14 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
15 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
16 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
17 ΛΑΣΤΙΧΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
18 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
19 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1
20 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΠΛΕ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
21 ΤΖΑΚΕΤ MARES ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ 1
22 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
23 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ 1
24 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ MARES 1

25 ΤΖΑΚΕΤ MARES ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ 1
26 ΔΙΠΛΗ ΦΙΑΛΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ 1
27 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
28 ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 1
29 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
30 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
31 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
32 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
33 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 1
34 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
35 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 1,5 ΛΙΤΡΩΝ 1
36 ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 12 ΛΙΤΡΩΝ 1
37 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 2
38 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 3
39 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
40 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ 1
41 ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 1
42 ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ 1
43 ΔΙΠΛΗ ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΖΑΚΕΤ 1
44 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
45 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
46 ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ (DACOR&OCEANIC) 2
47 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
48 ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΠΛΕ 1
49 ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 1

50 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ DANOR 1
51 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
52 ΜΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ 400 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝ 1
53 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
54 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
55 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1
56 ΤΡΕΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3
57 ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΝΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1
58 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
59 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 18 ΛΙΤΡΩΝ 1
60 ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΣΤΑΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ 1
61 ΔΙΠΛΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 12 ΛΙΤΡΩΝ 1
62 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 18 ΛΙΤΡΩΝ 2
63 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1
64 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 2
65 ΤΖΑΚΕΤ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1
66 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ RANGER TECHNISUB 1
67 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ SFINGRAY 550 1
68 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ BALCO 90 1
69 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
70 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) 1
71 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) 1
72 ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΡΩΝ(100) 1
73 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
74 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1

75 ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 2
76 2 ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2
77 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ 1
78 ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2
79 ΕΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 1
80 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑΣ ΚΙΟΥΡΤΟΙ 21
81 ΑΠΛΑΔΙ ΔΙΧΤΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΡΩΝ 1Please follow and like us: