Χωρίς έδρα σε Αμανη Καμπόχωρα και Καρδάμυλα η Σύμπραξη δημιουργίας

Χωρίς έδρα σε Αμανη Καμπόχωρα και Καρδάμυλα η Σύμπραξη δημιουργίας:

Τελικά για τον Συνδυασμό Ζ’ «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» η κατανομή των 12 εδρών έγινε ως εξής:
Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αμανής
Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμποχώρων
Ζ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρδαμύλων
Ζ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αγίου Μηνά
Ζ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιωνίας
Ζ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαστιχοχωρίων
Ζ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ομηρούπολης

Χωρίς έδρα σε Καμπόχωρα και Αμανή ο Κώστας Τριαντάφυλλος:

Τελικά για τον Συνδυασμό Δ’ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ» η κατανομή των 10 εδρών έγινε ως εξής:
Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αμανής
Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμποχώρων
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρδαμύλων
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αγίου Μηνά
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιωνίας
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαστιχοχωρίων
Δ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ομηρούπολης
Δ’: έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Χίου

Αναλυτικά Στον Δήμο Χίου με πληθυσμό 51.390 και 41 έδρες οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 

Please follow and like us:
fb-share-icon