2ο Δημ. Συμβούλιο με καυτά θέματα

Με συνολικά 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει στις 18:00 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης 27 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο για 2η φορά με την τωρινή του σύνθεση.

Ανάμεσα στα καυτά θέματα είναι η Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών που προσφάτως είχαμε θανατηφόρο δυστύχημα καθώς και η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομηρείου, του Νομικού Προσώπου, του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, των Σχολικών Επιτροπών, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της ΔΗΚΕΧ, της ΔΕΥΑΝΧ, της Μονομετοχικής, της ΔΙΑΝΟΧ καθώς ο ορισμός μελών σε συντονιστικά όργανα.

Αναλυτικά:

Α ́ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2019. Οικονομική
Επιτροπή

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για το έργο «Επισκευή-
Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων».

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για το έργο «Βελτίωση
βατότητας οδού Ολύμποι-Σαλάγωνα»

4. Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης.
Προσάρτημα – Ταμειακός Απολογισμός έτους 2013.

5. Άσκηση ή μη έφεσης ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών. Οικονομική
Επιτροπή

Β ́ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
6. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δ. Χίου. κ. Δήμαρχος
7. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.

8. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. κ. Δήμαρχος
9. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
Εκπαίδευσης.

10. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας
Εκπαίδευσης.

11. Ορισμός Προέδρου και μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. κ. Δήμαρχος
12. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Χίου. κ. Δήμαρχος
13. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στις Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Νήσου Χίου.

14. Εκλογή εκπροσώπου για τη Γ.Σ. στις Α.Ε. «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου»,
(Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.)-Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. στις Επιχείρησης.

15. Ορισμός εκλεκτόρων στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. στις «Προμηθευτική Ομηρούπολης
Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

16. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στη «Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δ. Χίου
Α.Ε.»

17. Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στην ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. κ. Δήμαρχος
18. Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. στις εταιρείας «ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. κ. Δήμαρχος
19. Ορισμός αντιπροσώπων του Δ. Χίου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. κ. Δήμαρχος
20. Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στη Γ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία. κ. Δήμαρχος
21. Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΟΚΑΝΑ. κ. Δήμαρχος
22. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γ.Σ. του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ». κ. Δήμαρχος
23. Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας. κ. Δήμαρχος

25. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Χίου. κ. Δήμαρχος
Γ ́ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
26. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
παιδικών χαρών»

27. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση 11ου
Νηπιαγωγείου Χίου»

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός και
διαχείριση ομβρίων Γέφυρας Κεντρικής Πύλης Κάστρου».

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση
δρόμου στις Μουσείο Μαστίχας στη θέση Τεπέκι»

30. Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δ ́ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

31. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

32.Ορισμός ειδικού εκπροσώπου του Δήμου Χίου στο e-banking της Eurobank Ergasias
A.E., της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και για τις
διαχειριστικές ενέργειες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου.

33. Απόδοση πίστωσης στη ΔΕΥΑΝΧ για τη λειτουργία εργοστασίου αφαλάτωσης. Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών
34. Μεταφορά ή μη ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα στις Ελλάδος. Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

35. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».

 

Ε ́ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
36. Κατανομή γ’ δόσης έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων
α/θμιας &β/θμιας εκπαίδευσης.

ΣΤ ́ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
37. Συζήτηση επί επιστολής σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων ΥΓΕΙΑΣ
στο Δήμο Χίου.

Λαϊκή Συσπείρωση

Ζ ́ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
40. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών Δ/νσεις Δ. Χίου
41. Χορήγηση κινητών τηλεφώνων. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων
μηνιαίως.

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: