ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ

Το υψηλό επίπεδο υγείας του πληθυσμού μας αποτελεί μέγιστο μέλημά μας. Η επιτυχία και η
αποτελεσματικότητα ενός Νοσοκομείου σχετίζεται άμεσα με την λήψη τέτοιων μέτρων που συμβάλουν στη
βελτίωση του επιπέδου της υγείας η οποία εν τέλει καθορίζεται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και το
επίπεδο αυτών . Μέσα λοιπόν στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και τις υπερπροσπάθειες όλων των
λειτουργών υγείας, ταυτόχρονα αναδεικνύεται η αποδοτική δέσμη υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας
καλύπτοντας ένα φάσμα επεμβάσεων που δεν πραγματοποιούνταν μέχρι τώρα στο νησί μας.
Πρωτοποριακή τεχνική εφαρμόστηκε από τους ιατρούς του ορθοπαιδικού τμήματός μας σε ασθενή που ύστερα
από τροχαίο ατύχημα παρουσίασε μεγάλο έλλειμμα αρθρικού χόνδρου στο κνημιαίο plateau. Με τη νέα τεχνική
που εφάρμοσαν οι ορθοπεδικοί του Νοσοκομείου μας, συλλέξανε υγιή χόνδρινα τεμάχια από
μια μη φορτιζόμενη επιφάνεια των κονδύλων με ένα φίλτρο. Κατόπιν αυτά συνδυάστηκαν με θρομβίνη η οποία
δημιουργήθηκε από αίμα και  PRP του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσανε μια πάστα, σαν
το biocartilage, η οποία εφαρμόστηκε στην βλάβη. Όλα τα παραπάνω έγιναν αρθροσκοπικά και σε έναν
χειρουργικό χρόνο.
Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική είναι πολλά υποσχόμενη και ελπίζουμε σε άριστα αποτελέσματα. Με τον
παραπάνω τρόπο η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί για δεύτερη φορά στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως από
όσο γνωρίζουμε.

Εκ της Διοικήσεως

 

 

 

Please follow and like us: