Επετειακές Εκδηλώσεις Μνήμης της Μεγάλης Σφαγής

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἀνακοινοῖ, ὅτι τήν Τρίτην τῆς
Διακαινησίμου 30
ην Ἀπριλίου 2019 θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ.
Μάρκου, ενώπιον τῶν ὀστέων τῶν Μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ, τόν τόπον τῆς φρικτῆς τραγῳδίας καί
μεγάλης Σφαγῆς, τήν ὁποίαν ἡ Ἰστορία ἔχει στιγματίσει μέ τά
μελανώτερα χρώματα καί ἡ ὁποία ἀπετέλεσεν ὁρόσημον γενναιότητος,
ἀνδρείας καί θυσίας «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος».
Τρεῖς χιλιάδες περίπου Χιῶτες ἐσφάγησαν ἀνηλεῶς, ἐνῶ ὁ
Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου π. Ἰάκωβος Μαῦρος ἐκοινώνει
τους μελλοθανάτους τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὁ δε Ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Λουφάκης ἀνεσκολωπίσθη. Τό ἐλεύθερον
πνεῦμα, ἐκφρασθέν μέ τόν στίχον τοῦ Οὐγκώ καί τον χρωστήρα τοῦ
Ντελακρουά, κατεδίκασε τό ἀνοσιούργημα και ἐπεσφράγισε τήν
ἀμετάθετον ἀπόφασιν καί ἀκράδαντον πίστιν: «Ἐλευθερία ἤ θάνατος».
Ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος ἐστεφάνωσε τούς μάρτυρας μέ τό στεφάνι
τῆς αἰωνίου τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης τοῦ Γένους.
Προσκαλοῦνται αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου καί ὁ εὐσεβής Λαός ὅπως
προσέλθουν τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 30ην Ἀπριλίου 2019 εἰς την
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ προκειμένου νά τιμήσωμεν τήν Ἱεράν
Μνήμην τῶν Ἡρώων και προγόνων ημών, μέσα από τάς Εκδηλώσεις
Μνήμης.
( ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ )

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: