Επιτέλους διορισμοί!!! Αυτοί είναι οι 78 μόνιμοι στην Χιώτικη εκπαίδευση- 8.487 Πανελλαδικά

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
 Ανακοίνωση 8.487 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει 8.487 μόνιμους διορισμούς ως εξής:

– 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης

– 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.

Αναλυτικά:

(α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,

  • 492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
  • 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.

 

(β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα

  • 4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
  • 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
  • 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

 

(γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά τα δύο τελευταία έτη. Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Κλάδος Διορισμού Σειρά Πίνακα Μόρια Πίνακα Σειρά Διορισμού Περιοχή Διορισμού Διεύθυνση Εκπαίδευσης Τύπος Κενού
531 ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.ΕΑΕ 920 63,28 131 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
537 ΚΙΝΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.ΕΑΕ 958 61,68 137 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
544 ΤΖΙΓΙΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60.ΕΑΕ 977 60,83 144 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
549 ΤΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60.ΕΑΕ 996 60,23 149 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
552 ΜΑΪΜΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.ΕΑΕ 1004 60 152 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
553 ΠΙΣΠΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.ΕΑΕ 1008 59,95 153 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
585 ΓΛΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 1671 111,43 30 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
603 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 1718 109,65 48 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
616 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ71 1741 108,95 61 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
631 ΜΠΙΖΕΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 1766 108,13 76 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
634 ΣΙΩΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 1770 108,03 79 Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
642 ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 1789 107,38 87 Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μουσική Ειδίκευση Κλάδος Διορισμού Σειρά Πίνακα Σειρά Διορισμού Περιοχή Διορισμού Διεύθυνση Εκπαίδευσης
69 ΑΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ Κανονάκι ΠΕ79.01 19 6 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
78 ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ Σαντούρι ΠΕ79.01 19 8 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
82 ΜΑΝΑΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΕΣΤΩΡ Ούτι ΠΕ79.01 10 4 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
96 ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) ΠΕ79.01 43 14 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
104 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Λαούτο ΠΕ79.01 11 1 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
118 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) ΠΕ79.01 15 3 Μουσικό Σχολείο Χίου Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος Διορισμού Σειρά Πίνακα Σειρά Διορισμού Περιοχή Διορισμού Διεύθυνση Εκπαίδευσης
152 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 2059 99 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
204 ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 2239 151 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
260 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 2347 207 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
270 ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 2362 217 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
276 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 2373 223 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
306 ΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 2443 253 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
526 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 1680 156 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
583 ΚΑΜΠΕΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΠΕ03 1760 213 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
718 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 172 20 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
740 ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 200 42 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
746 ΣΟΪΛΕΜΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ04.01 214 48 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
747 ΝΤΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.01 215 49 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
821 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.02 462 66 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
1368 ΚΑΛΙΠΟΖΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 431 93 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1413 ΨΑΛΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ06 484 138 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1444 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ06 526 169 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1473 ΓΑΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ06 566 198 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1486 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 585 211 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1700 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 465 61 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1708 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ08 483 69 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1714 ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 495 75 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
1719 ΔΗΜΟΒΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 503 80 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
1747 ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕ11 168 28 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1767 ΤΣΙΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 193 48 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
1783 ΚΕΤΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ11 213 64 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2220 ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 2280 372 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2222 ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 2282 374 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2504 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60 2643 656 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2549 ΓΩΓΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 2702 701 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2563 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 2726 715 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2585 ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ60 2758 737 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2598 ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 2779 750 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2615 ΣΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 2808 767 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2627 ΓΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 2831 779 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2672 ΔΟΜΠΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 2906 824 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2674 ΧΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 2908 826 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2685 ΚΑΛΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ60 2927 837 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2702 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 2949 854 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2703 ΜΑΡΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 2950 855 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2718 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 2972 870 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2719 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ60 2973 871 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2738 ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 2999 890 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2739 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60 3000 891 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2740 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 3001 892 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2741 ΚΑΤΣΙΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 3002 893 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
2744 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 3011 896 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3029 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 4448 206 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3066 ΠΑΠΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ70 4487 243 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3241 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4669 418 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3271 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 4699 448 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3537 ΚΟΝΤΟΠΟΔΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 4984 714 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3660 ΦΑΚΟΥΔΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ70 5112 837 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3705 ΤΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 5162 882 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3708 ΑΧΛΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 5166 885 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3789 ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 5253 966 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
3896 ΖΕΡΒΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 5374 1073 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
6309 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 515 130 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ
6407 ΨΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ82 200 25 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ
6906 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΕ02.02 12 1 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

Διορισμοί ΕΑΕ 

Διορισμοί Μουσικών 

Διορισμοί Γενικής 

Διορισμοί ΕΕΠ_ΕΒΠPlease follow and like us:
fb-share-icon