Πανελλήνιες: Μαθηματικά πιο δύσκολα, αναφορικά με το σύνηθες ύφος της θεωρίας

Τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού για τους υποψηφίους των
Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν κλιμακούμενης
δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο φάσμα της ύλης. Μπορούν να χαρακτηρισθούν πιο
δύσκολα, αναφορικά με το σύνηθες ύφος της θεωρίας του πρώτου θέματος, καθώς
μάλιστα οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους απαιτούσαν αιτιολόγηση. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις
ήταν τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία, ωστόσο, απαιτούσαν ευχέρεια και ταχύτητα στις
αλγεβρικές πράξεις. Στο τέταρτο θέμα δεν υπήρχε κάποιο πολύ δύσκολο ερώτημα, όπως τα
προηγούμενα χρόνια. Συγκριτικά με τα περσινά θέματα, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν
τελικώς μάλλον ευκολότερα. Να υπογραμμίσουμε, ακόμα, ότι τα θέματα εν συνόλω
κρίνονται και ποιοτικά και σταθμισμένα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΧΙΟΣ

Please follow and like us:
fb-share-icon