Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΑΜΚΕ) θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), την μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση ψυχολόγων στην Ελλάδα, για την στήριξη των θέσεων μας, αναφορικά με την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των παιδιών και την θέσπιση ίσου χρόνου μεταξύ των δύο γονέων. Ύστερα από μεταξύ μας αλληλογραφία, ο ΣΕΨ παρενέβη με αποστολή γνωμάτευσης προς την νομοπαρασκευαστική επιτροπή στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου.

 

Η Επιστολή μας προς τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων Επιστολή_ΕΜ_προς_ΣΕΨ

Η επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων προς την Νομοπαρασκευαστική επιτροπή αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου Επιστολή_ΣΕΨ

 

Συνημμένο 1 στην επιστολή του ΣΕΨ προς την νομοπαρασκευαστική επιτροπή Συννημένο_1

Συνημμένο 2 στην επιστολή του ΣΕΨ προς την νομοπαρασκευαστική επιτροπή Συννημένο_2

 Please follow and like us:
fb-share-icon