Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
αναλαμβάνει από 01.08.2019 τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιριών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Η θητεία του θα διαρκέσει έως
την 31.01.2020.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου διαμορφώνεται ως
εξής :

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE

Γραμματέας: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη Εταιρίες: AVINOIL AE
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
REVOIL AE

Προτεραιότητες διαχρονικά και για τη νέα Διοίκηση αποτελούν η λήψη ουσιαστικών
μέτρων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, η υλοποίηση και λειτουργία
του συστήματος εισροών-εκροών, η αντιμετώπιση της νοθείας καυσίμων, του
λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και κάθε μορφής παραεμπορίου, η προστασία των
πρατηριούχων που πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η εξυγίανση
της αγοράς και η λειτουργία της σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon