Δια Βίου Μάθηση- Τι σημαίνει και τι μας προσφέρει


Δια Βίου Μάθηση- Τι σημαίνει και τι μας προσφέρει

Συντάκτης: Αγγελική Μουρούνα- κοινωνική λειτουργός- συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου

Όταν αναφερόμαστε στον όρο δια βίου μάθηση εννοούμε ότι η παιδεία για τον άνθρωπο ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζεται ως το θάνατό του. Η μάθηση επεκτείνεται σε πολλούς τομείς και συνεχίζεται καθημερινά και δεν περιορίζεται στις σπουδές και στη βασική εκπαίδευσή του ανθρώπου. Η απόκτηση σφαιρικής παιδείας και η καλλιέργεια του πνεύματος αποτελούν οφέλη της δια βίου μάθησης και εμπλουτίζουν την ανθρώπινη ζωή.

Για να είναι κάποιος στο πνεύμα της δια βίου μάθησης χρειάζεται να έχει ανοικτό μυαλό, να κυνηγά τις ευκαιρίες για γνώση, να σέβεται τις διαφορετικές απόψεις. Μέσω της δια βίου μάθησης αποφεύγουμε τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την αδράνεια. Η κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να μας διευκολύνει στην εργασία μας, να μας ανοίξει τους ορίζοντες και να μας δώσει τις βάσεις για να δοκιμάσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Η επένδυση στη δια βίου μάθηση αποτελεί μια ευκαιρία για εποικοδομητική χρήση του ελεύθερου χρόνου μας, καθώς και ευκαιρία για κοινωνική συναναστροφή με άλλα άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες που συνδέουν τη συνεχιζόμενη μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και ειδικά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, με καθυστέρηση της γήρανσης του εγκεφάλου, της άνοιας και της νόσου Alzheimer. Η πολυγλωσσία έχει συσχετιστεί με ταχύτερη ανάνηψη του εγκεφάλου από εγκεφαλικό.

Επίσης, η κοινωνικοποίηση και η ενασχόληση με δραστηριότητες που μας είναι ευχάριστες, συνδέονται με μείωση του άγχους και ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και του αισθήματος ικανοποίησης.

Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ενηλίκων ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τέλος, στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ποικίλα αντικείμενα.

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ. Μόνη προϋπόθεση, αποτελεί το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Το Πρόγραμμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται κατά τόπους από τους Δήμους.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Χίου

Στο Δήμο Χίου υλοποιείται πρόγραμμα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με επιτυχία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν ενότητες με μεγάλο εύρος θεμάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν αποκομίζοντας γνώσεις για την εργασία τους (επιχειρηματικότητα και e- επιχειρείν, νέες τεχνολογίες και Τρίτη Ηλικία, δημιουργία ιστοσελίδας, ξένες γλώσσες κλπ) ή και για προσωπικούς λόγους, κάτι που βέβαια προσμετρείται ως θετικός αντίκτυπος και στην κοινότητα, καθώς το άτομο μπορεί να αποκομίσει γνώσεις και δεξιότητες για διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και επίλυση προβλημάτων, γνώσεις για την οικολογία και την ανακύκλωση, για την ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινής επικοινωνίας κλπ.

Έτσι, κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι η δια βίου μάθηση μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι εμείς, αλλά και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας.

Αυτό το διάστημα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δωρεάν μαθήματα και να κάνετε αίτηση για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Χίου, τηλ. Επικ. 2271350057-9.

 

Πηγές:

http://www.unesco-hellas.org/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/

https://phyllisgabriel.com/kali-mnimi-kai-ksenes-glwsses/

http://www.gsae.edu.gr/el/attachments/417_EPDVM_TELIKO.pdf
Please follow and like us:
fb-share-icon