15000 ασφαλισμένοι!!! Πότε θα έρθουν οι δύο γιατροί στον Οίκο Ναύτου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Για τους κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εργασίας & Κοινωνικών

Υποθέσεων και Υγείας

Οι βουλευτές Κομνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχάκης Μανώλης
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή διαμαρτυρίας της Παγχιακής Ένωσης Συνταξιούχων
του ΝΑΤ, με την οποία οι συνταξιούχοι επανέρχονται στο ζήτημα του Οίκου Ναύτου Χίου
και της τοποθέτησης Ιατρού για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και ζητούν να
ικανοποιηθεί το αίτημά τους για μόνιμη και νόμιμη τοποθέτηση δύο (2) γιατρών στον Οίκο
Ναύτου Χίου σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των πάνω από 15000
ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου Χίου.

Αθήνα 29/9/2021
Οι καταθέτοντες βουλευτέςPlease follow and like us:
fb-share-icon