Ελληνική ΜΚΟ αναλαμβάνει να πληρώσει υπάλληλο του Σκυλίτσειου
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» εκφράζει τις βαθύτατες της ευχαριστίες προς
την οργάνωση «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ»* , η οποία αναλαμβάνει την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών ενός
υπαλλήλου κλάδου Νοσηλευτικής για ένα (1) έτος, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η
δωρεά αυτή αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 στο Νησί μας, ενισχύοντας την Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν. Χίου
με έναν επιπλέον υπάλληλο κλάδου Νοσηλευτικής.

Εκ της Διοικήσεως

*Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι μία κοινωφελής ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση με ιατρικές και ανθρωπιστικές δράσεις, που ιδρύθηκε το 2010.

Σκοπός της είναι η δωρεάν προσφορά ιατρικής βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.

 Please follow and like us:
fb-share-icon