100 πρώτες ημέρες σημαδεύονται από το φιάσκο της «απεργίας» & την πλήρη αδράνεια σε άλλους τομείς


Οι 100 πρώτες ημέρες του κ.Μουτζούρη σημαδεύονται από το φιάσκο
της «απεργίας» και την πλήρη αδράνεια σε άλλους τομείς

Αξιοποιώντας την εκδήλωση της επαναλειτουργίας του δημόσιου ΚΤΕΟ, ο
κ.Μουτζούρης έκανε έναν απολογισμό των 100 πρώτων ημερών της διακυβέρνησης
του. Έναν απολογισμό που έγινε μια μέρα πριν το μεγάλο φιάσκο της «απεργίας»
που εξαγγέλθηκε πομπωδώς ως πρώτο βήμα εναντίωσης στη πρόθεση της
Κυβέρνησης να δημιουργήσει κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων μεγάλων
διαστάσεων. Ένα φιάσκο που σημαδεύει τις 100 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης
Μουτζούρη ο οποίος από τη μέρα της ορκωμοσίας δήλωσε ότι πρώτη
προτεραιότητα της δικής του αρχής είναι το προσφυγικό.
Εχοντας πρακτικά σπαταλήσει τις 99 από τις 100 αυτές μέρες στο προσφυγικό,
δεν είχε να δείξει ως έργο κάτι περισσότερο από τη λειτουργία του ΚΤΕΟ που είχε
ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Ο κ.Μουτζούρης βέβαια
δήλωσε ότι οι μέρες αυτές χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο και τους συνεργάτες του
για την οργάνωση των υπηρεσιών και γενικά της Περιφέρειας.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα μας επιτρέψει να έχουμε εντελώς διαφορετική
άποψη, όπως την έχουμε δημόσια εκφράσει μέσα από 4 επερωτήσεις, 18 δελτία
τύπου και αναρίθμητες άλλες παρεμβάσεις, όπου και όταν χρειάζεται, και ειδικά
μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η οργάνωση της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της δεν μπορεί παρά να γίνει με
βάση συγκεκριμένους στόχους και ένα σχέδιο δράσης. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο
δεν υπάρχει παρόλο που η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ τον προκάλεσε πολλές
φορές να το καταθέσει και να κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για
τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης. Ετσι:
– Δεν ξεκίνησε καν η διαδικασία επεξεργασίας του επιχειρησιακού
προγράμματος δράσης της ΠΒΑ που κατά νόμο αποτελεί τον καθημερινό
μπούσουλα λειτουργίας τόσο των αιρετών όσο και των υπηρεσιών αφού
καταγράφει στόχους, δράσεις και τρόπους υλοποίησης.
– Δεν ξεκίνησαν καν οι διαδικασίες σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης, του θεσμοθετημένου οργάνου για τη διαμόρφωση του
αναπτυξιακού πλαισίου της περιφέρειας και αρμόδιου οργάνου για την
έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα.
– Δεν έφεραν, ως Περιφερειακή Αρχή, συγκεκριμένη πρόταση κατανομής των
πόρων του προϋπολογισμού στους επιμέρους τομείς ευθύνης της Περιφέρειας,
ενώ φρόντισε ο ίδιος να απορρίψει χωρίς συζήτηση την μόνη συγκροτημένη
πρόταση με συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκε, αυτή της
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

– Δεν έφερε για συζήτηση το Τεχνικό Πρόγραμμα μαζί με τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και αποτυπώνει έστω
έμμεσα την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής.
– Δεν έχει φέρει προς συζήτηση στο ΠΣ την πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ και
προτάσεις για την επιτάχυνση του, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεγάλες
καθυστερήσεις που δημιουργούν κίνδυνο απώλειας πόρων.
– Δεν έχει φέρει προς συζήτηση στο ΠΣ το σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-27, αλλά ούτε
και τις μελέτες ωρίμανσης έργων που θα προταθούν κατά προτεραιότητα για
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ δώσαμε από την αρχή έμφαση στην αναγκαιότητα
ύπαρξης αναπτυξιακών στόχων, συνολικών και ανά τομέα, και συγκεκριμένου
σχεδίου δράσης που προφανώς θα εξειδικεύεται με το χρόνο και θα
προσαρμόζεται στις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται. Χωρίς αυτό ο
μηχανισμός υλοποίησης δράσεων και έργων δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε
στοιχειωδώς, όπως διαπιστώνεται σήμερα σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας
που ψάχνουν στοχοθεσία και βηματισμό. Χωρίς αυτό δεν θα αναπληρωθεί ο
χαμένος «αναπτυξιακός χρόνος» όπως αποτυπώνεται από τις επιδόσεις της ΠΒΑ
αλλά και από αυτές τις απορροφήσεις των διαθέσιμων πόρων, εθνικών και
ευρωπαϊκών.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα συνεχίζουμε να πιέζουμε καθημερινά και με κάθε
πρόσφορο μέσο την Περιφερειακή Αρχή ώστε να πετύχουμε αυτό που
υποσχεθήκαμε στους πολίτες των νησιών μας: να εργαστούμε ώστε το καράβι
«Βόρειο Αιγαίο» να αλλάξει πορεία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι
«επιβάτες» του να δουν καλύτερες μέρες.

Γ. ΣΠΙΛΑΝΗΣ – ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Please follow and like us:
fb-share-icon