Χιώτικη παρουσία στην “Εθνοσυνέλευση των Νέων”
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

στήν “Ἐθνοσυνέλευση τῶν Νέων” τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Τή Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 2020 καί ὥρα 9:30 τό πρωί,
πραγματοποιήθηκε ἡ διαδικτυακή “Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Νέων”, ὑπό τήν
αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐπετείου
τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Οἱ νέοι ἡλικίας 17 ἕως 25 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν ἐκπροσωπώντας
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδας, χωρίστηκαν σέ πέντε ὁμάδες, οἱ ὁποῖες
εἶχαν ἐνταχθεῖ ἀπό τούς διοργανωτές σέ πέντε Μητροπολιτικά Κέντρα:
Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Ναυπλίου, Κέρκυρας καί Βόλου. Δόθηκαν στούς
συμμετέχοντες σέ κάθε Μητροπολιτικό Κέντρο ξεχωριστά θέματα γιά
συζήτηση, τά ὁποία ἀφοροῦσαν τά κείμενα τῆς Διακήρυξης τοῦ Συντάγματος
καί τῆς Α΄ Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Πιάδας – Νέας Ἐπιδαύρου.
Συγκεκριμένα, τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ
ὁποία ἦταν ἐνταγμένη στό Μητροπολιτικό Κέντρο Ναυπλίου, προεξάρχουσας
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἀργολίδος, ἐκπροσώπησαν ἡ Κλεοπάτρα
Τσαμπλάκου ἀπό τό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Βροντάδου καί ὁ Σταμάτιος Στεῖρος ἀπό τό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Κηρύκου Βροντάδου, μαθητές τῆς Γ΄ Λυκείου τοῦ Γενικοῦ Λυκείου
Βροντάδου.
Τό θέμα πού ἀπασχόλησε τήν ὁμάδα ἦταν τό ἑξῆς: “Ποιά στοιχεῖα τῆς
Διακηρύξεως τῆς Ἐπιδαύρου τῆς 1.1.1822 καί τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ
Συντάγματος πιστεύετε ὅτι εἶναι ἐπίκαιρα καί σήμερα; Ἡ Ἑλλάδα πού
ὁραματίζεσθε γιά τό μέλλον μπορεῖ νά βασισθεῖ στά ἰδανικά τῶν πολιτικῶν,
τῶν ὁπλαρχηγῶν καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων περιοχῶν ποὺ
μετεῖχαν στήν Α΄ Ἐθνική Συνέλευση στήν Πιάδα – Νέα Ἐπιδαυρο; ”
Οἱ νέοι εἶχαν τή δυνατότητα νά συζητήσουν ὡς ὁμάδα πάνω σέ αὐτό τό
θέμα, σέ μία πρώτη ἀναγνωριστική διαδικτυακή συνδιάλεξη, δύο ἡμέρες πρίν
τή σύσκεψη μέ τήν ὁλομέλεια τῆς Ἐθνοσυνέλευσης. Χώρισαν τούς ἄξονες τῶν
ἐργασιῶν τους καί ἀνέλάβαν νά τούς προετοιμάσουν , συνδυάζοντας τήν
ἀνάπτυξή τους μέ τίς προσωπικές τους ἀπόψεις, παρατηρήσεις, σκέψεις καί
προτάσεις.
Την ἡμέρα διεξαγωγῆς τῆς Ἐθνοσυνέλευσης, ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κήρυξε τήν
ἐπίσημη ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν της.
Στή συνέχεια, ξεκίνησε ἡ συζήτηση ἀνά ὁμάδες. Ὁ καθένας νέος εἶχε
προετοιμάσει τόν ἄξονα πού τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν
εἰσηγήσεών, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς κάθε ὁμάδας κατέγραψαν συνοπτικά τίς
ἀπόψεις πού κατατέθηκαν στή συζήτηση τῆς ὁμάδας καί συνέταξαν τό τελικό
κείμενο μέ τά συμπεράσματα τῶν ἐργασιῶν της. Ἀκολούθως, ἕνας ἀπό τούς
ἐκπροσώπους τὰ παρουσίασε στήν ὁλομέλεια. Ἡ Ἐθνοσυνέλευση
ὁλοκληρώθηκε μέ συζήτηση στήν ὁλομέλεια μεταξύ τῶν συμμετεχόντων,
ὅπου ἀκούστηκαν ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ἀπόψεις καί σχόλια γιά τά
θέματα πού ἀπασχόλησαν τοὺς νέους, καθώς καί εὐρύτεροι προβληματισμοί
γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος.
Μὲ τὴν ἐκδήλωση αὐτή δόθηκε ἡ δυνατότητα στοὺς νέους μας νά
συμμετάσχουν γιά πρώτη φορά σέ μία ὀργανωμένη συνδιάσκεψη. Μέσα ἀπό
τίς ἐργασίες αὐτῆς τῆς Ἐθνοσυνέλευσης, κατέθεσαν τίς ἀπόψεις, τούς

προβληματισμούς καί τὰ ὁράματά τους μου γιά τή σύγχρονη Ἑλλάδα. Τοὺς
δόθηκε ἐπιπλέον ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουν ἀπόψεις ἀπό ἄλλους νέους,
μορφωμένους φοιτητές καί πτυχιούχους, πού ἔχουν ἐρευνήσει σέ βάθος τά
ἐπίκαιρα καί διαχρονικά ζητήματα πού ἀναλύθηκαν. Ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ
ἐκπροσώπους τῆς νέας γενιᾶς τῆς χώρας μας καί γνώρισαν τά ὄνειρά τους
γιά τό μέλλον. Ἔνιωσαν ἐνεργά μέλη μίας κοινότητας ἀνθρώπων, ἀνοικτῆς σέ
νέες, καινοτόμες ἰδέες, οἱ ὁποῖες εὐελπιστοῦμε νά συμβάλουν στήν πρόοδο
τῆς χώρας μας.
Πραγματικά, ἦταν μεγάλη εὐλογία, ἡ δυνατότητα πού δόθηκε στὰ νέα
παιδιά μας νά συμμετάσχουν σέ αὐτή τήν ἐκδήλωση καί νά διατρανώσουν τήν
προσήλωσή τους στά ἰδανικά τοῦ Ἔθνους καί τῆς Πατρίδας καί τήν πίστη τος
στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ πίστη αὐτή, ἄλλωστε, ἐνέπνεε καί καθοδηγοῦσε τούς
θεμελιωτές τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 Please follow and like us:
fb-share-icon