Να είναι καλά τα παγούρια!

Το νερό ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος φυσικός πόρος, αποτελεί βασική

προϋπόθεση της ζωής αλλά και σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και πολιτισμού. Το

νερό με συνετή διαχείριση μπορεί να αλλάξει τη ζωή στον άνθρωπο, λαμβάνοντας

υπόψη τις ανθρώπινες απαιτήσεις αλλά και προστατεύοντας το οικοσύστημα.

Το πρόβλημα του νερού στην Χίο παραμένει το σημαντικότερο.Είναι τροχοπέδη σε

οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και δεν μπορεί να συνεχίζει να ταλαιπωρείται ένα

ολόκληρο νησί από λάθος σχεδιασμούς και πρακτικές.

Παρατηρείται έλλειψη σχεδιασμού, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των

επιφανειακών υδάτων. Έργα ημιτελή, κουφάρια που κόστισαν εκατομμύρια και

στην κυριολεξία πετάχτηκαν όπως τα νερά που χάνονται. Τέτοια είναι το ημιτελές

φράγμα Κόρης Γεφύρι ,οι αστοχίες στο φράγμα Κατράρη στην Ν.Χίο και το

εγκαταλειμμένο και χωρίς βασικό σχεδιασμό φράγμα στο Σαραπιό στην Β.Α Χίο.

Η πανάκριβη λύση των αφαλατώσεων δεν γίνεται να συνεχισθεί και αυτό

σημαίνει πως είναι επιτακτικά αναγκαία η βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των

υδάτινων πόρων επικεντρώνοντας στα παρακάτω:

 H Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης Υδάτινων πόρων πρέπει να

προγραμματισθεί και να υλοποιηθεί από τον Δήμο Χίου.

 Την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, αλλά και την ανάληψη ευθυνών.

 Να σταματήσουμε την αλόγιστη σπατάλη, που είναι σε μεγάλο βαθμό

υπεύθυνη στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ύδρευση και

τη άρδευση κάθε καλοκαίρι.

 Την αξιοποίηση πολλών καλών παραδειγμάτων και τεχνογνωσίας από

την Ελλάδα και την Ευρώπη.

 Την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.

 Τον εκσυγχρονισμό αλλά και την βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και

αρδευτικών δικτύων,

 Την ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων με την ταμίευση νερού

(κατασκευή λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων και δικτύων αξιοποίησης τους).

Κλείνουμε με μια ερώτηση προς κάθε αποδέκτη.

Η χρονιά που διανύουμε χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από πολλές βροχοπτώσεις

σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Τι θα απαντήσει στους δημότες η

δημοτική αρχή το καλοκαίρι αν έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού ,ενώ δεν

σταμάτησε να βρέχει ;

Γιατί βέβαια στην Χίο πρόβλημα με το πόσιμο νερό δεν έχουμε.

Να είναι καλά τα παγούρια!

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon