Καθυστέρηση στην υλοποίηση ήπιων δράσεων υπέρ των παραγωγών του κλάδου της αγροδιατροφής
Προς τον Αντιπεριφέρειάρχη Λέσβου και Αγροτικής Ανάπτυξης
Θέμα: καθυστέρηση στην υλοποίηση ήπιων δράσεων υπέρ των παραγωγών του κλάδου
της αγροδιατροφής

29 Οκτωβρίου 2020

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Παρακολουθούμε με ανησυχία το γεγονός ότι πολλές δράσεις που έχουν κατά καιρούς
εξαγγελθεί και που η υλοποίηση τους θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση προβλημάτων που
έχουν να κάνουν με τη υποστήριξη των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής,
καθυστερούν με αποτέλεσμα τα προβλήματα τόσο μεταξύ των γεωργών, κτηνοτρόφων,
αλιέων, μελισσοπαραγωγών κλπ όσο και των μεταποιητών των προϊόντων τους, να
παραμένουν και να εντείνονται.
Μεταξύ άλλων γινόμαστε διαρκώς αποδέκτες διαμαρτυριών και υποδείξεων μερικές από
τις οποίες είναι ότι:
– Δεν έχει προχωρήσει η σήμανση των προϊόντων με βάση τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά όπως ήταν η τελευταία δράση του προγράμματος «Αγρο-Ταυτότητα»
με αποτέλεσμα οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά να μην μπορούν να
διεκδικήσουν από την αγορά μια υψηλότερη τιμή.
– Δεν έχει προχωρήσει η μελέτη για τη ταυτοποίηση και τη σήμανση ως ΠΟΠ και ΠΓΕ
σειράς προϊόντων μεταξύ των οποίων και το μέλι της Ικαρίας με τις μοναδικές του
ιδιότητες.
– Δεν έχει προχωρήσει η μελέτη με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχετικά με τα φυσικά
αποθέματα σε όστρακα του Κόλπου Καλλονής.
– Δεν έχετε προχωρήσει σε ενέργειες για τη λειτουργία σφαγείου σε Σάμο και Ικαρία
ώστε να αντιμετωπιστούν σωρεία προβλημάτων-παρενεργειών που προκύπτουν από
την έλλειψη αυτή και κυρίως το ότι οι συνεπείς κτηνοτρόφοι οδηγούνται σε αφανισμό.
– Δεν έχει προχωρήσει η Περιφέρεια στη επεξεργασία προγράμματος κατάρτισης
αγροτών και τυποποιητών για να καλύψουν τις ελλείψεις που οι ίδιοι παραδέχονται ότι
έχουν ώστε να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες αλλά και επερχόμενες προκλήσεις της
αγοράς όπως είναι η παραγωγή ποιοτικών και πράσινων προϊόντων.
– Δεν υπάρχει πληροφόρηση σε ότι αφορά στην υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης
βοσκοτόπων
Πολλά από τα παραπάνω είναι δράσεις ενταγμένες στο τεχνικό πρόγραμμα της
Περιφέρειας που φαίνονται ανενεργές, ενώ η ανάγκη στήριξης των παραγωγών ώστε να
πιστοποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους είναι όχι μόνο αυξανόμενες αλλά και
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους παραγωγής που συνεπάγεται η
νησιωτικότητα. Ταυτόχρονα, παρά τις επανειλημμένες σχετικές ανακοινώσεις, η
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ, που θα μπορούσε να αποτελεί εργαλείο για την έγκαιρη
υλοποίηση και αξιοποίηση αυτών και άλλων δράσεων που είναι απαραίτητες για να
δώσουν λύσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής στον αγροτικό
χώρο, πρακτικά δεν υφίσταται, ενώ δεν έχουν δρομολογηθεί άλλες λύσεις.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ σας καλούμε να ενημερώσετε το σώμα για τις ενέργειες που
θα αναλάβετε ώστε ανταποκριθείτε στα παραπάνω αιτήματα.

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ σας έχουμε καλέσει δημόσια από τον περασμένο Απρίλιο και
κατ’ ίδια σε πολλές περιπτώσεις, να συστήσετε γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα
αγροδιατροφικού τομέα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παρατάξεων, των άμεσα
ενδιαφερόμενων, υπηρεσιακών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων (μέλη του ΠΣΕΚ, μέλη
των μελετητικών ομάδων των έργων, κλπ) ώστε να υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο αγροτικής
ανάπτυξης με συγκεκριμένες δράσεις. Η σύσταση της επιτροπής αυτής είναι σήμερα
περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ αφού βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα προγραμματική
περίοδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Γ.Αργυρούδη
Μ.Κάρλας
Μ.Νικολάρα
Γ.Σπιλάνης

 Please follow and like us:
fb-share-icon