Οι καιροί δύσκολοι είναι και μοναχικοί: «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»


Μήνυμα του Μανώλη Στάθη
Αν οι Σχολικές Επιτροπές ανταποκρίνονταν όπως πρέπει στα θεσμικά τους καθήκοντα κι
ενημέρωναν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις σχολικές καθαρίστριες και για τον
αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών και αν είχε κοινοποιηθεί
οποιοδήποτε αίτημα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ώστε να γνωμοδοτήσει στο
Δημοτικό Συμβούλιο , τότε θα άξιζε να λάβει μια απάντηση ο πρώην πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Μέχρι στιγμής, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έδωσα και δίνω μάχη τόσο
για την βάσει νόμου παραμονή των σχολικών συμβασιούχων καθαριστριών στα σχολεία, οι
οποίες ανήκουν και πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΥΠΑΙΘ μέσω των σχολικών επιτροπών,
εξασφαλίζοντας την μη διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία από την παράνομη
«αξιοποίησή» τους σε ιατρεία κτλ,όσο και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και
εκπαιδευτικών,πληροφορούμενος με δική μου πρωτοβουλία από τους δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε.
ΧΙΟΥ και από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών.
‘Μένουμε σπίτι» δεν σημαίνει «Διαλύουμε τον Δήμο»
Όμως, οι καιροί δύσκολοι είναι και μοναχικοί. Γι αυτό και καταλαβαίνω για τον
συνάνθρωπο πρώην πρόεδρο της Δ.Ε.Π ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά
παραφροσύνη»
Μανώλης Στάθης
Πρόεδρος Δ.Ε.Π
Please follow and like us:
fb-share-icon