Να σταματήσουν οι αλλεπάλληλες παραβιάσεις, κλοπές και βανδαλισμοί
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να απαντήσουμε στα μυθοπλαστικά
δημοσιεύματα της διοίκησης του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Χίου, μιας και τα γεγονότα και οι καταστάσεις δεν είναι όπως τα
αναφέρουν.
Το Εργατικό Κέντρο Χίου ποτέ δεν αρνήθηκε την παραχώρηση της αίθουσας
εκδηλώσεων στα Σωματεία της δύναμης του, όπως επίσης σε Φορείς και Σωματεία που
δεν ανήκουν στη δύναμη του, αλλά πάντα με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των
εγκαταστάσεων, την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και ύστερα από συνεννόηση
με την γραμματεία του ΕΚΧ.
Η διοίκηση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου
ουδέποτε ήταν συνεπής στα ραντεβού της τα οποία υπήρχε συνεννόηση με τον Γεν.
Γραμματέα του ΕΚΧ για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων όπως επίσης το
κάθε Σωματείο είναι ελεύθερο να διενεργήσει τις εκλογές του όποτε θέλει και ποτέ η
διοίκηση του ΕΚΧ δεν παρενέβη σε αυτό.
Τα λιγοστά υπάρχοντα γραφεία του ΕΚΧ μοιράζονται σε όλα τα Σωματεία
μεταξύ τους κατόπιν συνεννοήσεως.
Καλά θα κάνουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων
και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου να αναγνωρίσουν τον ουσιώδη ρόλο του κοινωνικού
φροντιστηρίου που λειτουργεί εδώ και χρόνια στο ΕΚΧ και ψηφίζουν διαρκώς όχι στην
λειτουργία του, εμμένοντας στην δικαιολογία ότι έπρεπε το κράτος να φροντίσει για
φροντιστήρια κτλ.
Μετά τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις, κλοπές και βανδαλισμούς στο κτίριο του
ΕΚΧ με ότι αυτό συνεπάγεται από θέμα κόστους αποκατάστασης των φθορών και
διαφύλαξης της περιουσίας των Σωματείων και του Εργατικού Κέντρου αποφασίστηκε
να εγκατασταθούν παθητικά μέσα ασφαλείας και παθητικά μέσα πυροπροστασίας, τα
υπόλοιπα λεχθέντα είναι προς εσωτερική κατανάλωση και μόνο.
Το μεγαλύτερο Σωματείο του Εργατικού Κέντρου Χίου διενήργησε εκλογές για
δυο ημέρες και όχι πέντε. Επίσης το θέμα των εκλογών ανάδειξης νέου διοικητικού
συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου αναλύεται στην τελευταία συνεδρίαση του
απερχόμενου συμβουλίου.

Για το αν υπάρχουν μητρώα μελών ή εκλεγμένες εφορευτικές επιτροπές ας
ρωτήσουν τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου όπου τα μέλη αυτού, έχουν αναλάβει το ρόλο
του δικαστικού λειτουργού/αντιπροσώπου βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τέλος εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έχουν
την ρητή υποχρέωση να σέβονται τις διοικήσεις και τα μέλη των Σωματείων της
δύναμης του Εργατικού Κέντρου και όχι να παρεμβαίνουν χτυπώντας τα γραφεία και
προσπαθώντας και σκίσουν μητρώα εκλογών και μάλιστα παρουσία του δικαστικού
αντιπροσώπου εν ώρα εκλογών.

Για το ΕΚΧ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Κώνσταντίνος Λίνας Δημήτριος ΚουτελάκηςPlease follow and like us: