Εγκρίθηκαν επιπλέον 21% των προτάσεων με επιμονή Μουτζούρη
Επιπλέον 21% των προτάσεων πήρε έγκριση μετά την εξέταση των ενστάσεων για τις υποβληθείσες προτάσεις του πρωτογενούς τομέα. Από τον Αύγουστο που πήραν έγκριση στο πρώτο στάδιο  540 αιτήσεις ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Πανάγος Κουφέλος έδωσαν μάχη για μεγαλύτερη ένταξη  προτάσεων στα νησιά μας.

Είχαν συνεχή  επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνεχίζανε  τις προσπάθειες για την ανεύρεση περισσότερων διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη όσων περισσότερων υποψηφίων. Τα αποτελέσματα φαίνονται σήμερα όπου σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου φτάσαμε με αυτό το 21% τις 786 προτάσεις που έγιναν δεκτές.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Πανάγος Κουφέλος ανακοινώνουν ότι μετά την εξέταση των ενστάσεων για το Υπόμετρο 4.1.: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» γίνονται δεκτά επιπλέον 258 υποβληθέντα σχέδια. Συνολικώς, γίνονται δεκτές 786 προτάσεις επί υποβληθεισών 1.239 προτάσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της
Περιφέρειας διατέθηκαν συνολικώς τα έξης ποσά:
(1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα
της εκμετάλλευσης»:
Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€
(2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς
και στην προστασία του περιβάλλοντος»:
Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.
(3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα
της εκμετάλλευσης»:
Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.
Συνολικώς θα διατεθούν 45.637.081€ για τις τρεις κατηγορίες σχεδίων.

 Please follow and like us:
fb-share-icon