‘Τρέχουν’ οι 55 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου


Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις θέσεις ανέργων σε όλη την Ελλάδα για 36500 θέσεις μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας όπως αναφέραμε σε σημερινή μας ανάρτηση :

Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου προβλέπονται 55 θέσεις:

Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11 π.μ. η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους
ανέργους, 18 ετών και άνω, για 55 θέσεις πλήρους απασχόλησης στην
Περιφερειακή Ενότητα Χίου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών,
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη
θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29
ετών

 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του
«Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με
τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης
πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου
2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Αναλυτικά για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου έχουν εγκριθεί οι παρακάτω
θέσεις κοινωφελούς απασχόλησης:

Υπηρεσία
Τοποθέτησης Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 55

Από το Γραφείο Τύπου
Της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

 

Please follow and like us: