Γιατί οι ΟΒΑ δεν παίρνουν της παραμεθορίου & άλλα επιδόματα;
Επιδόματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
ΣΧΕΤ: Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α ́ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις»)

1. Με το παρών έγγραφο, σας μεταφέρουμε παράπονα συνάδελφών μας
Οπλιτών Βραχυχρόνιας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στους οποίους δεν καταβάλλονται τα
επιδόματα το οποία καταβάλλεται σε εκατοντάδες άλλους συναδέλφους μας εξ
ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ.
2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις Παρ Β’ εως Ε ́ του άρθρου 127 του
σχετικού με λύπη διαπιστώνουμε ότι στους ΟΒΑ δεν καταβάλλονται τα κάτωθι
επιδόματα:
α. Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.
β. Η ειδική αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Το επίδομα παραμεθόριων περιοχών. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι
ΟΒΑ είναι στελέχη συνάδελφοι των Ενόπλων Δυνάμεων που στελεχώνουν
παραμεθόριες περιοχές, για τις οποίες καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα το οποίο
καταβάλλεται και σε υπάλληλους του δημοσίου δάσκαλους κλ.

5. Παρακαλούμε για την ανάδειξη των ως άνω προβλημάτων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Κουτσουράδης Θεοφάνης Μαρτίνης
ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΖ) Αλχίας(ΤΧ)

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.)Please follow and like us:
fb-share-icon