Οινούσσες: Ρύθμιση οφειλών σε λογαριασμούς ύδρευσης
Ρύθμιση οφειλών σε λογαριασμούς ύδρευσης

Με την υπ΄ αριθμ. 29/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Οινουσσών αποφασίστηκε η εφαρμογή της ρύθμισης
των οφειλών των καταναλωτών ύδρευσης του Δήμου μας προς την
ΔΕΥΑΝΧ, σύμφωνα με τον Ν.4611/2019.
Βάσει της απόφασης αυτής, οι δημότες μας έχουν τη δυνατότητα να
προβούν σε διακανονισμό των οφειλών που αφορούν τους
λογαριασμούς ύδρευσης, σε έως 36 δόσεις και με ελάχιστη
καταβολή δόσης 20 ευρώ. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ευπαθών ομάδων δύναται η ρύθμιση να εγκριθεί και σε έως 60
δόσεις.
Παρακαλούνται οι οφειλέτες ύδρευσης του Δήμου μας που
εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να προβούν άμεσα στην
τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων επικοινωνώντας
με την ΔΕΥΑΝΧ, προκειμένου να ενημερωθούν και να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες για την ρύθμιση των οφειλών τους.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΝΧ: 22710-44351Please follow and like us:
fb-share-icon