Αλιευτικός έλεγχος με κατάσχεση οστράκων
Αλιευτικός έλεγχος διενεργήθηκε από τα στελέχη του Γραφείου αλιείας της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης την Τρίτη 16 Μαρτίου, σε Φ/Γ όχημα (ψυγείο) στον οικείο λιμένα, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη δεκαοχτώ κιλών και τριακοσίων ογδόντα γραμμαρίων (18,380γρ) οστράκων του είδους ”ΚΥΔΩΝΙΑ”, τα οποία ήταν υπολειπόμενων διαστάσεων.
Από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενώ τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και απελευθερώθηκαν στην θάλασσα.Please follow and like us:
fb-share-icon