Αναγνωρίστηκε το Τμήμα της Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) “Ίδρυμα Μαρία Τσάκος” στην Ουρουγουάη
Αναγνωρίστηκε το Τμήμα της Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) “Ίδρυμα Μαρία Τσάκος”, στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης.

Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» ιδρύθηκε στην μακρινή Ουρουγουάη τον Μάρτιο του
1978, εις μνήμην της σεβαστής μητέρας του Ιδρυτή.
Από τότε, το Ίδρυμα προσφέρει δωρεάν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, χορών,
τραγουδιού, ιστορίας της τέχνης, λογοτεχνίας, μυθολογίας, φιλοσοφίας και ελληνικής
κουζίνας. Διαθέτει, επίσης, μια μεγάλη βιβλιοθήκη με τίτλους στην Ελληνική και Ισπανική
γλώσσα από διάφορους τομείς του ελληνικού πολιτισμού. Κάθε χρόνο, περίπου 400 άτομα
εγγράφονται συνολικά στα μαθήματα που προσφέρονται.
Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού της Ουρουγουάης ως επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Επάρκειας
της Ελληνομάθειας για τους σπουδαστές από την Ουρουγουάη και τις άλλες χώρες της
Λατινικής Αμερικής, ενώ με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
της Ελλάδος, αναγνωρίστηκε επισήμως και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ιδρύματος ως
δομή του Υπουργείου.
Παράλληλος στόχος του Ιδρύματος αποτελεί η μέριμνα για την προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αποτελεί και έδρα του ουρουγουάνικου τμήματος της
Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Τον Δεκέμβριο του 2003, το Ίδρυμα
βραβεύτηκε για το σημαντικό πολιτιστικό και κοινωφελές έργο του από την Ακαδημία Αθηνών
σε ειδική πανηγυρική συνεδρία παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.
Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» συνεχίζει μέχρι σήμερα το έργο της διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και της διάδοσης στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού.Please follow and like us:
fb-share-icon