ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές

  

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

 

 

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ηράκλειο, 16/12/2022
Σε σημαντική μείωση των προμηθειών που σχετίζονται με την κίνηση κεφαλαίων και τις
ηλεκτρονικές πληρωμές προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα.
Η μείωση αφορά σε προμήθειες για εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών και χρεωστικές κάρτες
με στόχο την παρότρυνση των καταναλωτών να συνεχίσουν την υποκατάσταση μετρητών με
ηλεκτρονικές πληρωμές.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Μειώνονται κατά 50% οι προμήθειες των εισερχόμενων εμβασμάτων ανεξαρτήτως ποσού.
2. Μειώνονται κατά 50% οι προμήθειες των εξερχόμενων εμβασμάτων έως του ποσού των
€12.500, που κατά κύριο λόγο αφορά τους ιδιώτες πελάτες.
3. Μειώνονται κατά 50% οι προμήθειες για πληρωμές λογαριασμών τρίτων από τα
καταστήματα (σε €0,50) και κατά 67% από την ηλεκτρονική τραπεζική (σε €0,10), όταν
αυτές πραγματοποιούνται με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη.
4. Δεν χρεώνεται προμήθεια για την επανέκδοση χρεωστικών καρτών.
5. Αυξάνεται από €20 στα €300 το όριο στα εισερχόμενα εμβάσματα για το οποίο δεν
παρακρατείται προμήθεια.
6. Καταργούνται οι επιπλέον προμήθειες στα εμβάσματα άμεσης προτεραιότητας και πλέον
τιμολογούνται ενιαία όπως τα εμβάσματα κανονικής προτεραιότητας.
Οι εν λόγω αναπροσαρμογές στην τιμολογιακή πολιτική της Παγκρήτιας Τράπεζας αναμένεται να
ενδυναμώσουν τη θετική αντίληψη των πελατών για τη σημασία των ηλεκτρονικών πληρωμών και
να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση χρήσης αυτών.
Οι αναπροσαρμοσμένες προμήθειες τίθενται σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2023.
Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon