Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου.

<<>>
Ἀνακοίνωσις.

Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός

ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἀνακοινώνεται, ὃτι στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Χίου, τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος και Βικεντίου,
θά πραγματοποιηθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία, τήν Κυριακήν
11ην Ἰουλίου 2021 καί ἀπό ὣρας 8:00 μμ. ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γέροντος
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς καί φιλέορτοι
Χριστιανοί, ὃπως συμμετάσχουν στήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν, ἐπικαλούμενοι τήν χάριν τοῦ Ἁγίου,
πρός πνευματικήν βοήθειαν καί ἐνίσχυσιν.
Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: