Πως δίνετε εξετάσεις ΚΠΓ στο 1 ο Γενικό Λύκειο Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ενημερώνει:

Στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας στο 1 ο Γενικό Λύκειο Χίου. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την απλή
επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως
και 24 ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον
γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για το
προσωπικό που απασχολείται κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με την αριθμ.
Δ1α/Γ.Π. οικ.24489 (ΦΕΚ Β’ 1558/17-4-2021).

Εκ της ΔΔΕ ΧίουPlease follow and like us:
fb-share-icon