ΧΙΟΣ: Ζητείται υπάλληλος

Ζητείται υπάλληλος για εξωτερική εργσία -ντιλιβερι. Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη εργασία.

Πληροφορίες : 6932510031

 

 

Please follow and like us: