ΕΠΕΙΓΟΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
«ΕΠΕΙΓΟΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ».

Σχετικά με το θέμα, ενημερώνουμε τους αλιείς της Π.Ε. Χίου των οποίων
οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις
31/12/2021. Μέχρι 15-9-2021 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή
στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας,  για τα έτη 2020 και 2021.
Συγκεκριμένα η υποχρέωση ισχύει για τους αλιείς με:
1) Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 10μ (εκτός αυτών που
τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο- εκφόρτωση  (ERS), για τα οποία πρέπει
ανελλιπώς να υποβάλλονται οι μηνιαίες δηλώσεις  παραγωγής, ενώ
υποχρεούνται να δηλώνουν μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει
αλιευτική δραστηριότητα τον μήνα αναφοράς.
2) Αλιευτικά σκάφη για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης  ηλεκτρονικού
ημερολογίου αλιείας (ERS), οπότε υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις
παραγωγής σε καθημερινή βάση, εφόσον υπάρχει
δραστηριότητα σκάφους και μηδενική παραγωγή, όταν δεν υπάρχει
αλιευτική  δραστηριότητα.
3) Αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 10 έως 12 μ. για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταγραφής της αλιευτικής τους δραστηριότητας σε έντυπη
μορφή, ανελλιπώς για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού, ενώ από 10
Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής
καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας ΧίουPlease follow and like us:
fb-share-icon