Την Κυριακή η εκλογή του νέου προεδρείου στο περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου- Εκλογή νέων μελών στην Οικονομική Επιτροπή

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Νέα μέλη στο προεδρείο του ΠΣ και στην οικονομική επιτροπή της ΠΕ Β. Αιγαίου- Την Κυριακή 09/01 η πρώτη συνεδρίαση του ΠΣ για το 2022

Αναλυτικά:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 165 και β) του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >> για:

-Εκλογή των μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

-Εκλογή Τακτικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

-Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Please follow and like us:
fb-share-icon