Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

   Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης/
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
σας καλεί στην εκδήλωση παρουσίασης της ολοκληρωμένης Μελέτης
(τελικό σκέλος του 3ου τμηματικού Παραδοτέου) της Σύμβασης:

«Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων

– τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαθέτοντας πλέον ολοκληρωμένη
την επιστημονική-τεχνική προσέγγιση, για την υλοποίηση λύσεων κι
αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τα
ελαιοτριβεία και τυροκομεία των μεγαλύτερων νησιών του Βορείου Αιγαίου, στο
πλαίσιο του αντικειμένου Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο : «Προσδιορισμός
Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών
Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και με Ανάδοχο την εταιρεία
DIALYNAS S.A., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, στην εκδήλωση παρουσίασης
της ολοκληρωμένης Μελέτης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των εν λόγω
μονάδων, με μεθόδους που ακολουθούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με
προτάσεις εφαρμογής για το κάθε νησί καθώς και για λύσεις αποτελεσματικής
επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων και τυροκομείων, που συνδυαστικά
σήμερα στοχεύουν, στην ευχερή άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας με
παράλληλη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

ΧΙΟΣ

Τόπος: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου
Ημέρα: Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Ώρα: 10:00Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: