ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Την πρόσληψη συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ήτοι:
α) οκτώ (8) ΥΕ φύλακες Γενικών Καθηκόντων (Πυροφυλάκων ημέρας),
β) εννέα (9) ΥΕ νυχτοφύλακες Γενικών Καθηκόντων (Πυροφυλάκων-νυχτοφυλάκων),
χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις (3) μήνες,
γ) ενός (1) ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και
δ) ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB
χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Χίου

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩPlease follow and like us:
fb-share-icon