Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαιωμένων εστιών Αφθώδους Πυρετού & Ευλογιάς του προβάτου και αιγών στα τουρκικά παράλια
«Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαιωμένων εστιών Αφθώδους Πυρετού και Ευλογιάς του προβάτου και αιγών στα τουρκικά παράλια».

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ότι οι δύο πρωτογενείς εστίες Αφθώδους Πυρετού και μία πρωτογενή εστία Ευλογιάς του Προβάτου και των Αιγών κοινοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του συστήματος ADNS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην περιοχή lzmir της Τουρκίας.

Λόγω της εγγύτητας των εστιών με την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Χίου και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των νοσημάτων στη χώρα και για να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση και η άμεση διάγνωση – ενεργοποίηση των μηχανισμών, για την πρόληψη και κατά συνέπεια την αποφυγή των δύο παραπάνω επιζωοτιών.

οι κάτοχοι συστηματικών και οικόσιτων εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων, συστήνεται να εφαρμόζουν συνεχώς τα ακόλουθα μέτρα βιοπροφύλαξης, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου επικίνδυνων για τη ζωή των παραγωγικών ζώων επιζωοτιών.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παρακάτω οδηγίες:

Δημιουργία ή λειτουργία (εφόσον υπάρχουν) τάφρων απολύμανσης, με τη χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού σκευάσματος στην είσοδο- έξοδο των εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων των ζώων.

–   Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων που μπορεί να νοσούν.

–   Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των εκτροφών.

–   Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους των ζώων.

–   Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων, που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εκτροφές και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.

–   Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις που έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις ζώων.

–   Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων – ρουχισμού των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από μία εκμετάλλευση.

-Ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα ζώα που νοσούν καθώς και για τα ζώα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους (παραμονή για τουλάχιστον 21 ημέρες σε περιορισμό) με τα ήδη υπάρχοντα ζώα.

–   Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους.

–   Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.

–   Απεντόμωση και μυοκτονία σε όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα.

–   Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από τη γειτονική χώρα (Τουρκία).

–   Καθημερινός έλεγχος των ζώων.

Επιβάλλεται η συνεχής ενημέρωση των ατόμων που εμπορεύονται και διακινούν παραγωγικά ζώα (υπεύθυνοι σφαγείων, εμπόρων κ.λ.π.) από τις κτηνιατρικές αρχές, για τον κίνδυνο εισόδου των νοσημάτων και την συμπτωματολογία τους στο ζωικό κεφάλαιο, τις αρνητικές οικονομικές συνέπειές τους, καθώς και την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης, στις εγκαταστάσεις που προέρχονται τα ζώα.

ΟΙ Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου, εφαρμόζουν το πρόγραμμα επιτήρησης των επίμαχων εξωτικών νοσημάτων (Αυθώδους Πυρετού και Ευλογιάς) και λαμβάνουν μέτρα, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τα Εξωτικά Νοσήματα.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Β. Αιγαίου, επισκέπτεται καθημερινά εκτροφές παραγωγικών ζώων και διενεργεί αιμοληψίες, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη διάφορων επιζωοτιών, που απειλούν το ζωικό κεφάλαιο της Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου. Η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, από την ενδεχόμενη είσοδο των παραπάνω νοσημάτων στο νησί μας. Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνείστε άμεσα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, Τμήμα Υγείας των Ζώων, τηλ: 2251047427, 2251042236.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου με αρμοδιότητες και στον Πρωτογενή Τομέα κ. Πανάγου Κουφέλου

 Please follow and like us:
fb-share-icon