Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας του πυροσβέστη

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Θάνατος πυροσβέστη στη Χίο
Στη Χίο έχασε τη ζωή του αρχιπυροσβέστης, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία στην
περιοχή της Κατάβασης, στην Αμανή. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν μεταφέρθηκε άμεσα
στο νοσοκομείο του νησιού, ελλείψει οδηγού στο πολυδύναμο Ιατρείο της Βολισσού.
Ξεψύχησε στον τόπο του συμβάντος προτού φτάσει άλλο ασθενοφόρο από την
πρωτεύουσα του νησιού.
Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, παρά τους θανάτους και τους τραυματισμούς
πυροσβεστών, ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, της Ν.Δ και του ΣΥΡΙΖΑ,
αρνούνται συστηματικά να πάρουν μέτρα προστασίας για τη ζωή και την υγεία των
πυροσβεστών από τους επαγγελματικούς κινδύνους και ασθένειες. Αντιθέτως με την
ψήφιση του νόμου 4662/2020 η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ συνέβαλε στην επιπλέον
εντατικοποίηση της εργασίας και τη χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών των
πυροσβεστών.
Η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων της Ν.Δ, αλλά και της προηγούμενης του
ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τις διαχρονικές ευθύνες αυτών των
κυβερνήσεων.
Οι συρρικνωμένες δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την Πυροσβεστική, σε
συνδυασμό με τα οξυμμένα προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή, τη μείωση του
προσωπικού και παρά τα επανειλημμένα κρούσματα παρόμοιων θανάτων και
τραυματισμών, έχουν ως αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι πυροσβέστες, να υπερβούν
τα ανθρώπινα όρια για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς και το
δασικό πλούτο της χώρας μας, εκτελώντας υπηρεσία κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες
συνθήκες, επιχειρώντας κατ' επανάληψη κατασβέσεις ακόμα και μέσα σε πεδία βολής και
σε περιοχές όπου γίνονται ρίψεις νερού από ιπτάμενα μέσα.
Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις κατά το παρελθόν ψήφισαν τους Νόμους 3144/2003
«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική
προστασία»,  3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων», κωδικοποιώντας τη μέχρι τότε νομοθεσία περί Υγιεινής και
Ασφάλειας. Ωστόσο το περιεχόμενο των νόμων αυτών έμεινε ανενεργό στο βαθμό που οι
κυβερνήσεις αυτές, δεν προώθησαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ).
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη στη Βουλή τις
ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος και τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο που υπάρχει, στην
αντιμετώπιση των συμβάντων. Έχει τονίσει την αναγκαιότητα της έγκρισης του ΠΔ για
την Υγιεινή και Ασφάλεια, καταθέτοντας σχετικές ερωτήσεις.
Μάλιστα το ΚΚΕ, και με αφορμή τους τρεις θανάτους των πυροσβεστών στη Χίο,
κατέθεσε στη Βουλή την Ερώτηση 7982/04-03-2013 στη Βουλή, για το τι μέτρα θα
έπαιρνε η τότε κυβέρνηση και πότε επιτέλους θα επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων
του νόμου 1568/1985 «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού στην
Πυροσβεστική».
Διαχρονικά οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις απαντούν στις ερωτήσεις του ΚΚΕ με τον ίδιο
στερεότυπο τρόπο ότι: «…εξετάζεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: Μέτρα
ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος».
Όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, είχαν
απορρίψει το αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων των πυροσβεστών, αλλά και τις
προτάσεις του Κ.Κ.Ε σχετικά με τη λήψη μέτρων για την Υγιεινή και Ασφάλεια,

επικαλούμενες το κόστος. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να εφαρμόσει μέτρα για την
προστασία των πυροσβεστών όπως:
 Καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των συνεπειών τους, καθώς και
των βλαπτικών παραγόντων που έρχονται σε επαφή οι πυροσβέστες κατά τη
διάρκεια των συμβάντων και επηρεάζουν επιβαρυντικά την υγεία τους.
 Προληπτικούς ελέγχους των εμπλεκομένων πυροσβεστών μετά από επέμβαση
και συμμετοχή σε ύποπτα για τη φύση τους συμβάντα.
 Τακτικές προληπτικές εξετάσεις με ευθύνη της υπηρεσίας, τουλάχιστον ανά
εξάμηνο, με ατομικό μητρώο όλων των πυροσβεστών για να προλαμβάνονται
παρόμοια με την περίπτωση του αρχιπυροσβέστη αιφνίδια περιστατικά, όπως και
με την περίπτωση των τριών πυροσβεστών που μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές
του 2012 στο νησί, σε διάστημα τεσσάρων μηνών κατέληξαν συνέπεια κυρίως
καρδιολογικών παθήσεων.
 Καθορισμό ανώτατων χρονικών ορίων εμπλοκής σε επιχειρησιακά συμβάντα των
πυροσβεστών.
 Ιατρούς εργασίας και ασθενοφόρα πλήρως επανδρωμένα και εξοπλισμένα που θα
είναι σε άμεση ετοιμότητα και θα ακολουθούν σε κάθε μεγάλο συμβάν τις
πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ υλοποιεί με την πολιτική της την υποκατάσταση των μειώσεων
των δαπανών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εργασιακή ασφάλεια και την
προστασία του προσωπικού από επαγγελματικούς κινδύνους, με την αναζήτηση
χορηγιών από επιχειρηματικούς ομίλους.
Με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν οφείλει άμεσα να κάνει δεκτό το αίτημα των
συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού της Πυροσβεστικής για άμεση ένταξη του
επαγγέλματος στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, για το προσωπικό του
επιχειρησιακού τομέα πυρόσβεσης, καθώς και την έγκριση του Π.Δ για την Υγιεινή και
Ασφάλεια.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
1. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας του πυροσβέστη που
έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας;
2. Πότε επιτέλους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έγκριση του σχετικού Π.Δ. για την
Υγιεινή και Ασφάλεια, με ό,τι βελτιώσεις επιβάλλεται να γίνουν για τη μεγαλύτερη
προστασία του προσωπικού, που είναι εκτεθειμένο σε μεγάλους κινδύνους, όπως
αποδεικνύει και το πρόσφατο περιστατικό;
3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η άμεση ένταξη του προσωπικού του
επιχειρησιακού τομέα της Πυροσβεστικής στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά;
4. Βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπάρχουν μελέτες και ποιες είναι αυτές για τη συχνότητα
τραυματισμών ή θανάτων πυροσβεστών από επαγγελματικούς κινδύνους;
Οι Βουλευτές
Κομνηνάκα Μαρία
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης ΘανάσηςPlease follow and like us:
fb-share-icon