Διενέργεια καθαρισμού με τη χρήση πλυντικού μηχανήματος
Διενέργεια καθαρισμού της Πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της οδού Απλωταριάς στην Πόλη της
Χίου με τη χρήση ειδικού πλυστικού μηχανήματος, διενεργήθηκε από συνεργείο της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα χαράματα της 27ης & 28ης Ιουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Παναγιώτης Αναγνώστου

 

Please follow and like us:
fb-share-icon