Α’ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟS Α΄ ΕΟΡΤΑSΜΟS
ΙΕΡΑS ΜΝΗΜΗS
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟS ΠΛΑΤΩΝΟS
ΚΑΙ ΤΩΝ SΥΝ ΑΥΤῼ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
(ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟS ΙSΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙῼ)
«Ἐ
δῶ
θρηνοῦµε τόν χαµό τῆς κόρης τοῦ Ὁµήρ
ου»
1822-2022 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΕ
Ρ
Α
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΣΆΒΒΑΤΟΝ 14 ΜΑΐΟΥ 2022 ΩΡΑ

18.15 ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΉΝ ΣΚΟΤΕΙΝΉΝ ΦΥΛΑΚΉΝ ΤῆΣ ΧΊΟΥ, ἔνθα ἐκρατήθησαν οἱ Ἱερομάρτυρες Μητροπολίτης Πλάτων (Φραγκιάδης) καί Ἀρχιδιάκονος Μακάριος (Γαρρῆς). Δέησις.
19.00 ΜΈΓΑΣ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΌΣ ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ ΕΙΣ ΤΌΝ ΙΕΡΌΝ ΝΑΌΝ ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ – ΚΑΘΕΔΡΙΚΌΝ ΒΡΟΝΤΆΔΟΥ, ἔνθα ἐμαρτύρησεν τήν Μεγ. Πέμπτην
τοῦ 1822 ὁ Ἱερομάρτυς Σταμάτιος (Χαρτουλάρης), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντωνίου καί
συγχοροστατούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τοῦ καί Ποιμενάρχου ἡμῶν. Ἀνάγνωσις τῆς Εἰσηγήσεως Ἁγιοκατατάξεως ὑπό τῆς κ. Κλειοῦς Ξυδιᾶ – Κωστάλα, Διδασκαλίσσης.
ΚΥΡΙΑΚΉ 15 ΜΑΐΟΥ 2022
ΩΡΑ 07.00 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΊ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΉ ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕἸΣ ΤΌΝ ΙΕΡΌΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌΝ ΝΑΌΝ ΑΓΊΩΝ ΒΙΚΤΏΡΩΝ ΧΊΟΥ, ἔνθα φυλάσσονται τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, χοροστατοῦντος καί προεξάρχοντος, ἀντιστοίχως,
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅστις καί θά ἀναγνώσῃ τήν σχετικήν
Συνοδικήν Πρᾶξιν Ἁγιοκατατάξεως, καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντωνίου καί τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τοῦ καί Ποιμενάρχου ἡμῶν.
» 10.30 ΠΆΝΔΗΜΟΣ ΛΙΤΑΝΕΊΑ ΤῶΝ ΙΕΡῶΝ ΕἸΚΌΝΩΝ ΚΑΊ ΤῶΝ ΤΙΜΊΩΝ ΛΕΙΨΆΝΩΝ τῶν Ἱεροεθνομαρτύρων καί τοῦ συνεορταζομένου, ἐφέτος, Πρωτομάρτυρος τῆς
Χίου Ἁγ. Ἰσιδώρου. Τέλεσις Ἀρτοκλασίας εἰς τήν πλατεῖαν Ν. Πλαστήρα (Βουνακίου). Ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
Μετά τό πέρας τῶν λατρευτικῶν συνάξεων θά πραγματοποιηθῇ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΊΣΚΕΨΙΣ ΕἸΣ ΤΉΝ ΙΕΡΆΝ ΜΟΝΉΝ ΑΓΊΟΥ ΜΗΝᾶ, ἔνθα ἐμαρτύρησαν
τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα 1822 οἱ Ἱερομάρτυρες Ἰάκωβος (Μαῦρος), Θεοδόσιος (Λουφάκης), καί εἰς τό Ἱστορικόν Μουσεῖον τῆς Σφαγῆς ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ.
(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)Please follow and like us:
fb-share-icon