Προσοχή! Ανάκληση PONSTAN

Ένα από τα πλέον πιο γνωστά παιδικά σιρόπια ανακαλείται, το γνωστό PONSTAN.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D, σύμφωνα με το farmakopoioi.blogspot.com.

Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon