Ποιοι εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας και που

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση μάσκας παντού δίνει η νέα ΚΥΑ. Ωστόσο σε συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύει και ποιοι εξαιρούνται από τη χρήση της.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, μάσκα φοράμε όλοι: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.Please follow and like us:
fb-share-icon