“ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ” ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ- Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ, με την αιγίδα της Ιεράς
Μητρόπολης Χίου, διοργανώνει αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο με την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ», με τους παρακάτω όρους :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αγώνας σε Δημόσιο Δρόμο.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 22 Αυγούστου 2021
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Επαρχιακός δρόμος Βολισσού –Αγ. Μαρκέλλας.
Αφετηρίες – Τερματισμός:
• ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ για τα 6.400Μ.
• Για τα 1.500Μ, 1.000Μ βλέπε το συνημμένο σχεδιάγραμμα.
• Τερματισμός για όλες τις κατηγορίες : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ( μπροστά
στην κεντρική είσοδο της Μονής )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΩΝ σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ
«ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»
Κυριακή 22/08/2021 ΒΟΛΙΣΣΟΣ

4. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ :

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ :
Οι εκκίνηση για αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε κάθε ένα από τα παρακάτω ζεύγη
των κατηγοριών Α/Γ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ́
θα γίνει ξεχωριστά και σύμφωνα με τις παρακάτω ώρες :
1. 09.00 εκκίνηση των 6.400Μ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. 09.10 εκκίνηση των 1.500μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3. 09.15 εκκίνηση των 1.000μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δικαίωμα συμμετοχής στο Δρόμο Πίστεως, όσον αφορά τα μέτρα Υγειονομικής προστασίας
από τον covid19, έχουν οι δρομείς που έχουν υποχρεωτικά:
• Ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού,
• Νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα
Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο οποίο έχουν διενεργήσει τον
έλεγχο, έως και 15 ημέρες πριν από την ημέρα συμμετοχής
• Υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο (τελευταίο χρονικά εντός 48-ωρών από την
ημερομηνία αναχώρησης από τον τόπο καταγωγής τους ή την ημερομηνία διεξαγωγής
της διοργάνωσης) Rapid ή PCR και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από
την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο/ Κλιμάκιο στο οποίο έχουν
διενεργήσει τον έλεγχο, και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές
αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, πριν και κατά την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης.
• Ο έλεγχος της εγκυρότητας των πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά με την
επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου. Όσοι δεν προσκομίσουν το παραπάνω
πιστοποιητικό, αποκλείονται αυτόματα από τον αγώνα.
• Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν αθλητές-τριες που πληρούν αποδεδειγμένα, κάποια από
τις παραπάνω υγειονομικές προϋποθέσεις, τις προϋποθέσεις των παρ. 10 και 12 της
παρούσης, και είναι μέλη σωματείων του ΣΕΓΑΣ, μέλη του σωματείου Δρομέων Υγείας
Χίου και ελεύθερα ασκούμενοι-νες όλων των κατηγοριών.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :
• Για τους αθλητές-τριες των σωματείων:
Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, μόνο ηλεκτρονικά και στο
email: segaschios-samos@otenet.gr , μέχρι την Πέμπτη 19/08/2021 στο ειδικό έντυπο που
επισυνάπτεται στην προκήρυξη.
Ο εκπρόσωπος του σωματείου, θα πρέπει να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία των αθλητών
του θεωρημένα από Γιατρό όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
6.400Μ ΑΝΔΡΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.005 και
μεγαλύτεροι

6.400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.005 και
μεγαλύτερες

1.500Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.006-07-08

1.500Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.006-07-08

1.000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2.009-2.010

1.000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2.009-2.010

– 3 –
• Για τους ελεύθερα ασκούμενους
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται, στα κιν. τηλ 6978335942 και 6945301018 και στο mail:
segaschios-samos@otenet.gr.
• Όλοι οι αγωνιζόμενοι, εκτός από την δήλωση συμμετοχής, θα δηλώνουν εάν
επιθυμούν να μετακινηθούν με το λεωφορείο των διοργανωτών. Τα σωματεία θα
πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ΕΑΣ παράλληλα με την κατάθεση της
δήλωσης συμμετοχής εάν υπάρχει ενδιαφέρον για την μετακίνηση των αθλητών
τους.
• Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται και πρίν τους αγώνες στην Πλατεία Βολισσού
μεταξύ 07.45 – 8.45 . Κατά τις ώρες αυτές και στον ίδιο τόπο θα γίνεται και η
οριστικοποίηση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Στους 3 πρώτους νικητές και 3 πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα δοθούν έπαθλα &
αναμνηστικά.
Στους 1ο -1η Αναμνηστικό -Χρυσό μετάλλιο – δίπλωμα.
Στους 2ο-2η Αναμνηστικό – Ασημένιο Μετάλλιο – δίπλωμα
Στους 3ο -3η Αναμνηστικό – Χάλκινο Μετάλλιο – δίπλωμα
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα.
Οι απονομές των επάθλων, δεν θα γίνουν με τον καθιερωμένο τρόπο.
Τα αναμνηστικά θα παραλαμβάνονται, μετά το πέρας των αγώνων, από τη
Γραμματεία στον Αύλειο χώρο της Μονής.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
1. Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ 2020-2021.
2. Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των
Αγώνων.
10. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
o Οι αθλητές-τριες των σωματείων θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς με την φροντίδα
και την ευθύνη των σωματείων τους, όπως ορίζει ο Ν. 2725/99 πρίν από τους αγώνες.
o Οι ανεξάρτητοι δρομείς, που δεν έχουν Αθλητικό Δελτίο, και οι μαθητές-τριες, θα
πρέπει να εξεταστούν πριν τους αγώνες, από γιατρό, με ευθύνη δική τους ή των
γονέων/κηδεμόνων τους.
o Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη
της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να
συμμετάσχει.
o Οι διοργανωτές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας
ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση.
o Επομένως, από τους διοργανωτές, δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα
αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες-χουσες, αγωνίζονται με δική τους
αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι ( κάτω των 18 ετών ) με ευθύνη των
γονέων/κηδεμόνων τους ή των συνοδών τους.
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

o Στην περίπτωση συμμετοχής των ελεύθερα ασκούμενων ανηλίκων( κάτω των 18
ετών ) στους Αγώνες Δρόμου 6.400μ, 1.500μ και 1.000μ, η δήλωση συμμετοχής
υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα/κηδεμόνα. Με την υποβολή
της αντίστοιχης δήλωσης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του
γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού στον Αγώνα.
o Για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, που επιθυμούν να μετακινηθούν από την πόλη
της Χίου προς την Βολισσό ( πλατεία ), θα υπάρχει λεωφορείο. Αναχώρηση από το
Δημαρχείο Χίου 06.45. Επιστροφή από Αγ. Μαρκέλλα για Χίο 11.00.
o Για τους συμμετέχοντες στις κατηγορίες ΠΠ-ΠΚ, ΠΠ-ΠΚ Β, μετά την ολοκλήρωση
των δηλώσεων συμμετοχής στην Πλατεία Βολισσού θα μεταφερθούν στις
αφετηρίες ( 1.500μ και 1.000μ ) με λεωφορείο των διοργανωτών. Αναχώρηση από
Βολισσό 08.45.

o ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ : Εμφιαλωμένα νερά θα παρέχονται στους αθλητές-
τριες στα εξής σημεία : Στην παραλία της Λήμνου και στον τερματισμό.

o ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΑ: Θα υπάρχει ασθενοφόρο επανδρωμένο με προσωπικό.
o ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΩΝ :Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί
τους σακίδια για να τοποθετήσουν τα ρούχα που θα αφήσουν πρίν την εκκίνηση.
Τα σακίδια θα μεταφερθούν στον τερματισμό με μέριμνα των διοργανωτών. Η
παραλαβή των σακιδίων θα γίνει στον χώρο του Τερματισμού.
Προσοχή!!: Πάνω στο σακίδιο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός
συμμετοχής του αθλητή-τριας.Στον τερματισμό οι συμμετέχοντας θα
παραλαμβάνουν το σακκίδιό τους, επιδεικνύοντας τον αριθμό συμμετοχής.
Οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες
αντικειμένων αξίας.
o ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ : Η προθέρμανση – προετοιμασία των αθλητών-τριών θα γίνει
στην Πλατεία Βολισσού.
o ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον αγώνα σε μη έγκυρα εγγεγραμμένους δρομείς (
παρ.6 ) ή δρομείς χωρίς αριθμό συμμετοχής.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:
Α. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να
παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου
αποτελεσμάτων, καθώς και της δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα κάθε συμμετέχοντα, που προκύπτουν από την δήλωση
συμμετοχής του ( προφορική ή γραπτή ), θα αποθηκεύονται και θα
χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη
διεκπεραίωση του αγώνα. Με την δήλωση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί
ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους
σκοπούς του αγώνα.
Β. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά
τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της

– 5 –

διοργάνωσης για σκοπούς που εξυπηρετούν την προβολή της, χωρίς κανένα
δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης ΚΑΒΟΥΡΑΣ Μιχάλης ΚΟΝΤΟΥΔΗΣPlease follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: