10 προσλήψεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Π.Ε. Λέσβου,Λήμνου, Χίου, και Σάμου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 29 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:

Π.Ε.Λέσβου

2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ Οικονομικού
1 θέση ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών
1 θέση ΤΕ Εποπτών Υγείας

Π.Ε.Λήμνου
1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων

Π.Ε Χίου
1 θέση ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών
1 θέση ΠΕ Μηχανικών/Τοπογράφων Μηχανικών
1 θέση ΤΕ Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων

Π.Ε.Σάμου
1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1 θέση ΤΕ Εποπτών ΥγείαςPlease follow and like us:
fb-share-icon