ΧΙΟΣ: Στον κεντρικό λιμένα η Α’ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
σχεδιασμός και υποστήριξη ιστοσελίδων kawebsites.grΗ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, σύμφωνα με την 7690/29.12.2022 ειδική προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ, προκηρύσσει τους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ, «Α’ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 5/02/2023.
2. ΟΜΙΛΟΙ & ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Οι συγκεκριμένοι αγώνες, δύνανται να διεξαχθούν σε τρείς ( 3 ) Ομίλους, με κοινή ή διαφορετική ημερομηνία διεξαγωγής :
Α. Χίου – Κεντρικός λιμένας ( οδός Νεωρείων – Λ.Αιγαίου – Νότιος Λιμενοβραχίονας ), σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα.
Β. Σάμου – Βαθύ Σάμου
Γ. ΙΚΑΡΙΑΣ – Αγ. Κήρυκος
Οι αγώνες και των τριών ( 3 ) Ομίλων, θα διεξαχθούν με ευθύνη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ- ΣΑΜΟΥ, και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 25/02/2023.
3. ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ : Για τον Όμιλο Χίου, ο χώρος μπροστά από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΗΛΙΚΙΕΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ )
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ )
Κ20 ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ) Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ) Κ18 ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )
Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )
Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )
Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )
Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )
Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )
Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ
9.000Μ Όσοι γεννήθηκαν 2.003 και μεγαλύτεροι
6.000Μ Όσες γεννήθηκαν 2.003 και μεγαλύτερες
6.000Μ Όσοι γεννήθηκαν 2.004 – 2.005.
4.000Μ Όσες γεννήθηκαν 2.004 – 2.005.
4.000Μ Όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2.006-2.007
3.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2.006-2.007
3.000Μ Όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2.008-2.009
2.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2.008-2.009
Όσοι γεννήθηκαν τις 1.000Μ χρονιές 2.010-2.011
1.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2.010-2.011
1.000Μ Όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2.012-2.013-2.014
1.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2.012-2.013-2.014
Οι Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό, αποτελούν την Α’ Φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.
Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στους περιφερειακούς αγώνες αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος της 5 Μαρτίου 2023.
Στα αγωνίσματα του παραπάνω πίνακα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α. Οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους – ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ΣΕΓΑΣ, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Αθλητικές Ενώσεις.
Στην περίπτωση που τα σωματεία διαθέτουν αθλητές-τριες που δεν έχει εκδοθεί ακόμη Αθλητικό Δελτίο από τον ΣΕΓΑΣ, μπορούν να τους δηλώσουν και να συμμετέχουν με την επίδειξη πιστοποιητικού γέννησης (με σφραγισμένη φωτογραφία) ή αστυνομική ταυτότητα.
β. Αθλητές-τριες που ανήκουν σε συλλόγους δρομέων υγείας, ελεύθερα ασκούμενοι πολίτες καθώς και μαθητές –τριες που φοιτούν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ.6 εδάφια, β και γ αυτής της προκήρυξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αθλητές-τριες, των κατηγοριών Κ18 – Κ16 – Κ14 – Κ12, δεν μπορούν να αγωνιστούν σε ανώτερη κατηγορία από αυτήν που ηλικιακά ανήκουν.
Τα σωματεία μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών σε κάθε αγώνισμα.
Επίσης κάθε σχολείο ( Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο ) μπορεί να λάβει μέρος με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριών.
Κάθε αθλητής –τρια δικαιούται να λάβει μέρος ΜΟΝΟ σε ένα ( 1 ) αγώνισμα.
6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α. Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ( xls ).
Β. Τα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής στους διοργανωτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Για μαθητές-τριες σχολείων της Α ́/θμιας και Β ́/θμιας εκπ/σης που δεν διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο ΣΕΓΑΣ, θα πρέπει στη δήλωση συμμετοχής που θα αποστείλλει το κάθε σχολείο, εκτός των ατομικών στοιχείων, να αναγράφει ότι οι μαθητές έχουν καταθέσει έγκυρο δελτίο ΑΔΥΜ στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους. Η δήλωση θα πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή από τον διευθυντή του σχολείου.
Γ. Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς, που δεν διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο ΣΕΓΑΣ και ανήκουν ηλικιακά στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών και Κ20 Ανδρών-Γυναικών ( γεν.2.004) , θα πρέπει όταν παρουσιαστούν την ημέρα των αγώνων στο χώρο κλήσης ( γραμματεία αγώνων ), και να προσκομίσουν :
1. Αποδεικτικό της ηλικίας τους.
2. Ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι: « έχουν εξεταστεί από ιατρό,
είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικής ιατρικής εξέτασης». Εφόσον προσκομίσουν τα 1 και 2, δηλώνουν συμμετοχή και παίρνουν αριθμό.
Δ. Οι μαθητές – μαθήτριες των σχολείων Α/θμιας και Β ́/θμιας Εκπ/σης Χίου, οι οποίοι δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:
1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί και η δήλωση συμμετοχής του σχολείου, υπογεγραμμένη από το Δ/ντή.
2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας, θα πρέπει να έχουν ισχύ, μέχρι ένα ( 1 ) έτος από την έκδοσή τους ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι δηλώσεις συμμετοχής σωματείων και σχολείων, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα του .xls και θα αποστέλλονται

στο mail.: segaschios-samos@otenet.gr, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 14.00.
7. OΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΧΩΡΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στο χώρο κλήσης, μπροστά από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, 40 ́ τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγωνίσματός, σύμφωνα με το πρόγραμμα για να δηλωθούν και να πάρουν αριθμό συμμετοχής, κρατώντας στο χέρι :
1. Οι αθλητές-τριες των σωματείων το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα υγείας αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι αθλητές-τριες που είναι από μετεγγραφή τελευταίας περιόδου και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από ΣΕΓΑΣ, θα πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή.
3. Οι μαθητές-τριες, την συγκεντρωτική κατάσταση του σχολείου.
4. Οι ελεύθερα ασκούμενοι ενήλικες (άνω των 18 ετών ) , την αστυνομική τους ταυτότητα και την υπεύθυνη δήλωση που αφορά την υγεία.
Η καταχώρηση στα πινάκια θα ολοκληρώνεται 20 ́ πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγωνίσματος και το πινάκιο θα κλείνει.
Για τους ανήλικους αθλητές-τριες ( κάτω των 18 ετών ), εάν συμμετέχουν με το σχολείο τους ( Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο ), η απόδειξη της ηλικίας τους θα γίνεται και με τη συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του σχολείου.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρείς ( 3 ) πρώτους-τες νικητές – τριες των αγωνισμάτων θα απονεμηθούν Κύπελλα, μετάλλια & διπλώματα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα θα προβλέπουν τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, που θα ισχύσουν κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων.
9. TEXNIKEΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Οι αναστροφή για το αγώνισμα των 1.000μ θα γίνει επί της οδού Λ. Αιγαίου, μπροστά στην Ταβέρνα To Τσίκουδο ( 500μ ).
Η αναστροφή, για τα αγωνίσματα των 2.000μ και 4.000μ, θα γίνει στη διασταύρωση πρίν το La Boussola. ( 1.000m ).
Η αναστροφή για τα αγωνίσματα των 3.000μ, 6.000μ, 9.000μ, θα γίνει στο Φανάρι του Νότιου Λιμενοβραχίονα.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου της World Athletics 2022 – 2023 και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
• Οι Αναπτυξιακοί Αγώνες σε Δημόσιο Δρόμο είναι χωρίς βαθμολογία – αξιολόγηση για τα σωματεία.
• Οι Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό, ΔΕΝ έχουν αξιολόγηση και ΔΕΝ καλύπτονται έξοδα μετακίνησης από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
• Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας..

 

 

• Σε κάθε κατηγορία, για όλους ανεξαρτήτως τους συμμετέχοντες ( με αθλητικό δελτίο, μαθητές-τριες και ελεύθερα ασκούμενους) θα υπάρχει ενιαία κατάταξη και απονομή επάθλων.
• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
• Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Διευθυντή Αγώνων και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς
• Οι συνοδοί των μαθητών, πρέπει να έχουν μαζί τους τη συγκεντρωτική κατάσταση των μαθητών του σχολείου, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή.
10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ( 2023 ).
1) Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών σε ένα τουλάχιστον περιφερειακό αγώνα (ανεξάρτητα από την κατηγορία και την χιλιομετρική απόσταση που συμμετείχαν), αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος (5 – 3- 2023).
Οι αθλητές – αθλήτριες άνω των 35 ετών, εκτός από την προϋπόθεση συμμετοχής στους Περιφερειακούς αγώνες, θα πρέπει να εκπληρώνουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
2) Επίσης θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, ανεξάρτητα εάν έχουν συμμετάσχει ή όχι στους περιφερειακούς αγώνες (Α’ Φάση) και οι παρακάτω αθλητές – αθλήτριες:
α) Οι επιλεγμένοι αθλητές – αθλήτριες για το 2023, στις πέντε κατηγορίες του σχεδιασμού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., στην κατηγορία στήριξης και στις προεθνικές ομάδες Κ18-Κ20-Κ23.
β) Οι οκτώ (8) πρώτοι νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2022 (20/2), ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.
γ) Οι τέσσερις (4) πρώτοι νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων του κυπέλλου δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2022 (20/11), ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.
δ) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές – νικήτριες των πανελληνίων πρωταθλημάτων ανοιχτού και κλειστού στίβου, των αγωνισμάτων δρόμων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων από τα 800μ. και μεγαλύτερης απόστασης, για τις κατηγορίες Α/Γ – Κ23 (Α/Γ) – Κ20 (Α/Γ) – Κ18 (Α/Γ), ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.
ε) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές – νικήτριες των πέντε (5) ομίλων του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16, των ατομικών αγωνισμάτων δρόμων μεσαίων και μεγάλων
αποστάσεων από τα 1.200μ και μεγαλύτερης απόστασης, ανεξάρτητα από ποια κατηγορία αγωνίσθηκαν το 2022 ή θα αγωνιστούν το 2023.
στ) Τέλος το κάθε σωματείο θα έχει δικαίωμα συμμετοχής επιπλέον των παραπάνω και με τέσσερις (4) ακόμα αθλητές – αθλήτριες συνολικά, σε όλες τις κατηγορίες του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2023.
ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
Στον πρώτο νικητή –τρια των αγώνων των κατηγοριών Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο ΣΕΓΑΣ θα εξεσφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στο αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2023 ( 5κμ,10κμ, Μαραθώνιος ) και σε όλους τους αγώνες RUN GREECE 2023.
11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας, κατά τη διάρκεια των αγώνων για όλους τους συμμετέχοντες. Για το σκοπό αυτό, θα εξασφαλιστεί εκτός του Γιατρού και η παρουσία Ασθενοφόρου το οποίο και θα παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Για την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

KABOYΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon