Μια σπουδαία κίνηση της ΠΒΑ για να αποκτήσουν τα πρωτογενή προϊόντα την ταυτότητα τους

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η ώρα να αποκτήσουν τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα στο Β. Αιγαίο την δική τους ταυτότητα έφτασε. Όπως ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου και πρωτογενούς τομέα κ. Πανάγος Μ. Κουφέλος η τελική  εκδήλωση της Πράξης Ταυτοποίηση Αυθεντικότητας και Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του Intereg V-A  Ελλάδα – Κύπρος 2014- 2020  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ώρα 10:00 π.μ..

Το πρόγραμμα φορά την Ταυτοποίηση Αυθεντικότητας και Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα του Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθούν ταυτότητες-χορήγηση σημάτων αυθεντικότητας προϊόντων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναμφίβολα μια σπουδαία κίνηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς δίνεται στα τοπικά προϊόντα να αποκτήσουν την δική τους ταυτότητα για τα επόμενα 2 χρόνια.Please follow and like us:
fb-share-icon