Μικρές Πράξεις Μεγάλης Αξίας!


Μικρές Πράξεις Μεγάλης Αξίας!

 

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας Mr Mon AE επιχείρηση franchise Σκλαβενίτη με δική τους πρωτοβουλία θα διανέμουν δωρεάν τρόφιμα σε ευπαθείς οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε κατοίκων περιορισμό λόγο της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε.
Με σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν αλλά και δεν πρέπει να μετακινηθούν για λόγους υγείας.

Πληροφορηθήκαμε για τις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια μέσω των ενοριών μας.

Ο εθελοντισμός στηρίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης στις καλές μας προθέσεις, στην συνέπεια και τον σεβασμό.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon