Γιατί Ρομποτική στον Πουκαμισά;

 

Τι είναι Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα σύγχρονο ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο οι συμμετέχοντες παρακινούνται με το σχεδιασμό και την κατασκευή δημιουργιών που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τον άνθρωπο ή τα ζώα, σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους. Το Ρομπότ αποτελεί μία ιδανική τέτοια δημιουργία και κατασκευή, με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη πρακτικών, διδακτικών, γνωσιακών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων από τους κατασκευαστές/χρήστες του.

Η προσέγγιση της μάθησης με την εκπαιδευτική ρομποτική προκαλεί το ενδιαφέρον στις θετικές επιστήμες και ενθαρρύνει την υγιή δραστηριοποίηση σε ομάδες, ενώ τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αλληλοσεβασμό με τον ιδανικότερο τρόπο.

Γιατί «αξίζει» η Εκπαιδευτική Ρομποτική για τα παιδιά;

Γιατί είναι ο πιο ευχάριστος τρόπος ώστε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αλληλοσεβασμό και να αποκτούν γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά εφόδια, για τη μετέπειτα καριέρα τους αλλά και για τη ζωή τους! Γνώση και Soft Skills μαζί.

Τι προβλήματα λύνει η Ρομποτική;

Διορθώνει προβλήματα όπως η «παπαγαλία» που οδηγεί σε μη κατανόηση και τελικά απόρριψη της επιστήμης όχι από έλλειψη ικανοτήτων αλλά απλά από έλλειψη ενδιαφέροντος που προέρχεται από το ότι τα παιδιά τελικά δεν ενδιαφέρονται να κατανοήσουν κάτι που δεν μπορούν να το νιώσουν οι ίδιοι με τα χέρια τους. Με τη Ρομποτική τα παιδιά μας ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη, από την θεωρία στην πράξη, της επιστήμης.

Εκτός από το «ευχάριστο» τι άλλο καλό έχει;

Το ευχάριστο περιβάλλον συν την γνώση και τα soft skills είναι ήδη αρκετά. Ωστόσο ακολουθούν διάφορα οφέλη τα οποία δεν φαίνονται αρχικά αλλά χτίζονται σιγά σιγά.  Τέτοια οφέλη είναι:

  • Μαθησιακή «πειθαρχία» και οργάνωση σε πολλά επίπεδα: από το ερευνητικό ενδιαφέρον μέχρι την υλοποίηση.
  • Κάλυψη με ιδανικό τρόπο των επιστημών και της τεχνολογίας (STEM) με τον συνδυασμό της μάθησης με το «παιχνίδι».
  • Επέκταση σε πολύτιμες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, έρευνα, στρατηγική και αναλυτική σκέψη, διαχείριση χρόνου (project management), κατανομή έργου και πόρων.
  • Κίνητρο και έμπνευση της ομάδας από την επιτυχία των άλλων.
  • Ανταγωνισμός κάθε παιδιού με τον εαυτό του και τις προηγούμενες δημιουργίες του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την προσφορά του στην ομάδα αλλά και τις δικές του επιδόσεις.
  • Ενθάρρυνση της ομαδικής συνεργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.
  • Η διαθεματική προσέγγιση (συνδυασμός διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων σε ένα project) βοηθά στην 100% εμπέδωση των εννοιών.
  • Τελικά, η γνώση γίνεται κτήμα των παιδιών και μάλιστα είναι περισσότερο αποτελεσματική, μια και αυτά εμπλέκονται ενεργά στη σχεδίαση και λειτουργία κατασκευών που έχουν νόημα για τα ίδια.

Τι ακριβώς είναι το STEM;

Science

Ορισμός: Επιστήμη είναι η γνώση και η συστηματική προσπάθεια απόκτησής της μέσω παρατήρησης και πειραματισμού σε συνδυασμό με τη λογική και τη συλλογιστική.

Εφαρμογή στα εργαστήριά μας: Υπόθεση και Απόδειξη, Πειραματικός σχεδιασμός, Παρατήρηση, Πρόβλεψη, Συλλογή στοιχείων και Ερμηνεία, Μετρήσεις απόστασης χρόνου και ταχύτητας, Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Technology

Ορισμός: Τεχνολογία είναι η συλλογή τεχνικών, δεξιοτήτων, μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών ή στην επίτευξη στόχων, όπως η επιστημονική έρευνα. Η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί σε μηχανές που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς λεπτομερή γνώση της λειτουργίας τους.

Εφαρμογή: Αρχές συναρμολόγησης και κατασκευής μηχανών, Γρανάζια, Κίνηση, Περιστροφή, Δυνάμεις, Αισθητήρες κίνησης ήχου φωτός και χρώματος.

Engineering

Ορισμός: Μηχανική είναι η τέχνη και το επάγγελμα που εφαρμόζουν με πειθαρχία την επιστημονική θεωρία για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και την ανάλυση τεχνολογικών λύσεων. Στόχοι της Μηχανικής είναι η επινόηση, η καινοτομία, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση, η έρευνα και η βελτίωση δομών, μηχανών, εργαλείων, συστημάτων, εξαρτημάτων, υλικών, αλλά και εν γένει διαδικασιών, λειτουργιών και ολόκληρων οργανισμών.

Εφαρμογή: Παράθεση δημιουργικών ιδεών, αιτιολόγηση με στοιχεία, ανάλυση, διόρθωση, βελτίωση, σχεδιασμός, προδιαγραφές, διαχείριση έργου, συγγραφή οδηγιών, έρευνα, προετοιμασία για παρουσίαση.

Mathematics

Ορισμός: Η συστηματική μελέτη και γνώση των αριθμών, των δομών, του χώρου μας και πώς αυτά μεταβάλλονται και αλληλεξαρτώνται.

Εφαρμογή: Επιχειρείται η εφαρμογή αριθμητικής, άλγεβρας και γεωμετρίας στην πράξη, με συγκεκριμένες κατασκευές που άλλοτε απαιτούν ακρίβεια, άλλοτε αφηρημένο και άλλοτε ποσοτικό συλλογισμό: Μελέτη τυχαιότητας, χρήση μεταβλητών και συναρτήσεων, στατιστική ανάλυση δεδομένων.

 

Γιατί Ρομποτική στον Πουκαμισά;

Ξέρουμε τα παιδιά! Ξέρουμε τις επιστήμες. Τη Ρομποτική;

Τόσα χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην εκπαίδευση, φτιάχνουν ένα εξαιρετικά καλό υπόβαθρο πάνω στο οποίο προσθέτουμε τις απαιτήσεις της σωστής διδασκαλίας της Ρομποτικής. Τα διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια, που απαιτούνται για τη ΣΩΣΤΗ διδασκαλία της Ρομποτικής, είναι παιχνίδι για τους ανθρώπους μας. Το κάνουν χρόνια στους χώρους μας στα φροντιστηριακά μαθήματα και στην προετοιμασία τους στη μελέτη.

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2271 0 42344!

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon