Οι στόχοι της ΔΙΑΝΟΧ με το βλέμμα στον πολίτη

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές




Η ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες της Χίου για τα εξής:

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε
ένα κομβικό σημείο, σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων της , δεδομένου ότι η
τρέχον προγραμματική περίοδος λήγει το 2023, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται η Πολιτική
Συνοχής και οι κανονισμοί ταμείων για την νέα περίοδο.
Ο νέος Ν. Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021 και ο (ΕΣΔΑ) Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων
και υιοθετούν στην Χώρα μας τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.
Κατά δήλωση του ΥΠΕΝ προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Προτάσσοντας
την ανακύκλωση, στοχεύουμε να αναστρέψουμε τη θλιβερή εικόνα με τις παράνομες χωματερές
και το θάψιμο των σκουπιδιών!
Καθώς είναι γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η χειρότερη επίδοση στη διαχείριση
απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη, με το νέο ΕΣΔΑ με πράξεις, αυτή η θέση θα γίνει οριστικά
παρελθόν.
Ήδη έχουν δημοπρατηθεί 17 σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, από 6 που
λειτουργούν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η ΜΕΑ της Χίου η οποία βρίσκεται σε στάδιο
Συμβασιοποίησης.

Η στόχο-προσήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος επισφραγίστηκε και από τη
νομοθετική ρύθμιση του Μαΐου του 2020 με την παύση λειτουργίας όλων των ΦΟΔΣΑ του Ιονίου
και του Νοτίου Αιγαίου με την μεταφορά των όλων των αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες
Περιφέρειες. Τη μοναδική εξαίρεση στη νησιωτική Ελλάδα αποτελούν οι ΦΟΔΣΑ Χίου και Λέσβου
οι οποίοι δέχτηκαν να γίνουν δύο ισχυροί ΦΟΔΣΑ προκειμένου να μην αναλάβει τον έλεγχο της
διαχείρισης των απορριμμάτων η Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου.
Ο Δήμος Χίου και ο Φορέας άδραξαν την ευκαιρία και σε απόλυτη συνεργασία με το ΥΠΕΝ
εργάζονται στην δημιουργία πλαισίου Οικονομίας Κλίμακας σύμφωνα με την Οδηγία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Ο Φορέας Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων με διακριτικό τίτλο ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ αποτελεί
μέλος του πανελλήνιου δικτύου των ΦΟΔΣΑ και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου του Δήμου
Χίου, με κύρια Δραστηριότητα ευθύνης την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και την εφαρμογή της ανακύκλωσης στους Δήμους Μετόχους σύμφωνα με το
καταστατικό του. Ανώτατο Όργανο της Διοίκησης και Διαχείρισης αποτελεί η Γενική Συνέλευση
των Μέτοχων – Δήμων και καθήκοντα άμεσης διοίκησης ασκεί το ΔΣ του Φορέα.
Κύριος Μέτοχος του Φορέα είναι ο Δήμος Χίου με εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Χίου κ Σ
Κάρμαντζη και ακολουθούν οι Δήμοι Η.Ν. Ψαρών και Οινουσσών.
Η ΔΙΑΝΟΧ προς την ανωτέρω κατεύθυνση εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση
απορριμμάτων/υπολειμμάτων στη θέση Πόδορα και λειτουργεί ήδη Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων υλικών τεσσάρων ρευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης εφαρμόζοντας τον πλέον βέλτιστο και σύγχρονο τρόπο διαχείρισης
όλων των ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ. Στόχος μας είναι η μετοχική
διεύρυνση του Φορέα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων για την αποφυγή της
ταφής. Απώτερος σκοπός αυτού είναι και σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 η διαχείριση του
SRF/RDF σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Απ’ όλα τα παραπάνω η Χίος όχι απλά δεν θα γίνει σκουπιδότοπος αλλά αντίθετα θα είναι
το κέντρο των εξελίξεων στη διαχείριση απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο με ανταποδοτικότητα,
όφελος και φυσικά με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στο μέγιστο βαθμό και την
αξιοποίηση των απορριμμάτων όπως επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός και ο Εθνικός Σχεδιασμός.

Συνοπτικά οι στόχοι:

• Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική
υποχρέωση (2035)
• Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων
χωματερών μέχρι το 2022
• Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων
και των βιοαποβλήτων)
• Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών
σε όλη την επικράτεια για τη μέχρι το 2022
• Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(ΜΕΑ) και 43 – 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).
• Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των
υπολειμμάτων των ΜΕΑ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.



Please follow and like us:
fb-share-icon