Προκήρυξη Σπουδαστικών Βοηθημάτων Ιδρύματος Σίμου
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής», σε εκτέλεση των οριζομένων από το
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γεωργίου Σίμου – Μιχαήλ & Άννας Σίμου – Θεοδώρου &
Αικατερίνης Καρακατσάνη, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη χορήγηση
υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές χιακής καταγωγής χαμηλού
οικογενειακού εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν μόνον
ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αδελφότητος, Μητροπόλεως & Πατρώου 8-10, ΤΚ 10557,
Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020, την αίτησή τους, συνοδευόμενη
απαραιτήτως από:
1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού.
2.Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αν δεν έχει γίνει εκκαθάριση αντίγραφο τελευταίας
φορολογικής δήλωσης της οικογένειας του αιτούντος και αντίγραφο εντύπου περιουσιακής
κατάστασης Ε9 έτους 2020.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4.Απολυτήριο Λυκείου για τους πρωτοετείς και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
προηγουμένων ετών για τους φοιτητές υπολοίπων ετών.
5.Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος με το ακόλουθο κείμενο: «Δεν λαμβάνω υποτροφία ή
σπουδαστικό βοήθημα από άλλο φορέα και σε περίπτωση χορήγησης άλλου ποσού για το
τρέχον ακαδ. έτος, εφόσον επιλέξω αυτό, θα επιστρέψω το χορηγηθέν από το Ίδρυμα
ποσό».
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης όλων των ανωτέρω εγγράφων η αίτησις θα
απορρίπτεται. Έγγραφα κατατεθέντα σε αιτήσεις προηγουμένων ετών, δεν θα ληφθούν υπ’
όψιν και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου με πρόσφατη ημερομηνία. Πληροφορίες: στα
γραφεία του «Κοραή» τηλ. 210-5243485 και κα Ευαγγελία Σιδεράτου κιν. 697 2220667 ή κ.
Γ. Δανιήλ 6977579669.

Αθήνα 04/11/2020

Δια τη Χιακή Αδελφότητα Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γεώργιος Στ. Δανιήλ Γεώργιος Ιωάν. Δαμαλάς

 Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: